инж. Валентин Пенчев
съсобственик
инж. Петя Пенчева
съсобственик
инж.Владислав Францов
сервизен инженер
Венцислав Желязков
сервизен техник
Иван Цаковски
сервизен техник
Виктор Лопарски
сервизен техник
Николай Павлов
сервизен техник
Георги Василев
сервизен техник
Любомир Ванков
сервизен техник
инж.Димо Димов
сервизен инженер
инж. Трайко Янков
сервизен инженер
Валя Маринска
консултант продажби
Благовеста Тодорова
консултант продажби
Марияна Андреева
консултант продажби
Цветина Тушева
консултант продажби
Севда Борисова
консултант продажби
Светослава Георгиева
консултант продажби
Кристина Борикова
консултант продажби
Владислав Илиев
поръчки, пратки, логистика
Мартин Средков
консултант продажби
Симона Ангелова
поръчки, пратки, логистика
Весела Колева
консултант продажби
инж. Георги Георгиев
сервизен инженер
Валентин Нинов
сервизен техник
Ангел Христосков
транспорт и логистика
Ангел Трендафилов
логистика и доставки
Йордан Райчев
транспорт и логистика
Димитър Дончев
транспорт и логистика
Роза Илиева
опаковки, сортиране, почистване
Николай Клисарски
опаковки, сортиране, почистване

ОЩЕ снимки на екипа на АРБИКАС през годините