Contact Us

Адрес офис СТРЕЛБИЩЕ: София 1408, ул.Дедеагач 3-7, жк.Стрелбище, бл.11А, вх. В /бул. П. Ю. Тодоров No 20/ офиси 7-8В, 9В от източната страна на блока, до NEO Clinic

Facebook: група Arbikas

GPS: Latitude: N 42 deg., 40min., 37.66 sec., Longitude: E 23 deg., 18 min., 09.08 sec. (Decimal: 42.677244, 23.302224)

Работно време на офис "Стрелбище":
Понеделник - Петък от 09:00 до 18:00

Събота - почивен ден
Неделя - почивен ден

Подробна брошура как да стигнете до офис Стрелбище

Снимки на офис Стрелбище: 1, 2, 3, 4, 5

Данни за контакт

- при технически проблеми/ въпроси, или форма

- относно ценови условия
( за дилърски партньорски програми - тук;
за контакт с търговец на едро тук )

- в случай на рекламация

Оценете удовлетвореността си от нашето обслужване тук. Вашата оценка е важна за нас.

Линк към адрес и контактни детайли за Централен офис "Младост"

Адрес Централен офис "Младост": София 1750, Младост 1, бл.30, вход В, партер (на локалното платно на бул.Цариградско шосе посока към Пловдив, срещу моста за Тех Парк, близо до спирка "Тех Парк" на градски транспорт; блока на бившия Кореком )

Facebook: група Arbikas

YouTube: канал Arbikas

GPS: Latitude: N 42 deg., 39 min., 53.2 sec., Longitude: E 23 deg., 22 min., 21.4 sec. ( Decimal: 42.664778, 23.372611)


Работно време на Централен офис "Младост":
Понеделник - Петък от 09:00 до 18:00
Събота - почивен ден
Неделя - почивен ден

Подробна брошура как да стигнете до офис "Младост"

Снимки на офис Младост: снимка 1, снимка 2, снимка 3, снимка 4, снимка 5, снимка 6, схема за паркиране

Данни за контакт

0700 300 11, национален телефон, със съдействието на Netfinity

+359 2 873 11 79

+359 2 971 21 61

- за поръчки

- за технически въпроси, или форма

- относно регистрации на сайта

- относно ценови условия
( за дилърски партньорски програми тук;
за контакт с търговец на едро тук )

- в случай на рекламация

- за потвърждение на плащания / дължими суми

- за общи въпроси

Оценете удовлетвореността си от нашето обслужване тук. Вашата оценка е важна за нас.

Линк към адрес и контактни детайли за офис СТРЕЛБИЩЕ

АРБИКАС ООД


Седалище и адрес на управление: София 1408, жк.Стрелбище, бл.20, ап.27

Единен Идентификационен Код: 131496549, компанията е висана в Търговския Регистър на Република България

Дан. Номер: BG 131496549, компанията е регистрирана по ЗДДС

Фирмено дело: 10795/2005

Вписано в Регистъра на ТД под No 97283, том 1296, стр. 185

Банкова сметка лева: Юробанк България АД ( Пощенска банка ), IBAN: BG14BPBI79401055871801, BIC: BPBIBGSF

Търговци на едро:
Десислава Пенчева, телефон 02 971 21 61, втр.23, мобилен: 0896 800 818; e-mail: arbikas.sales1@arbikas.com, skype:dess1_
Валя Маринска, телефон 02 971 21 61, втр.28, мобилен: 0896 800 622; e-mail: arbikas.sales2@arbikas.com, skype:valia.arbikas
Севда Борисова, телефон 02 971 21 61, втр.13, мобилен: 0892 29 09 39; e-mail: arbikas.sales3@arbikas.com, skype:arbikas.sales3


Зони на обслужване със собствен транспорт


     - възможност за обслужване извън посочените зони срещу допълнително заплащане - вижте общите ни условия, глава 3, т.3.2.7

     - възможност за посещение във фиксиран час срещу допълнително заплащане - вижте общите ни условия, глава 3, т.3.2.9.


Оценете удовлетвореността си от нашето обслужване тук. Вашата оценка е важна за нас.Общи условия


Извършвайки дейността си, АРБИКАС ООД, ЕИК 131496549, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, жк Стрелбище, бл.20, ап.27 обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.
Тази интернет страница www.arbikas.com / new.arbikas.com се притежава от АРБИКАС ООД и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). По-долу ще намерите важна информация свързана със защитата на Вашите лични данни.

Политика за защита на личните данни

Информация относно Администратора на лични данни
Наименование: АРБИКАС ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 131496549
Седалище и адрес на управление: гр. София 1408, жк.Стрелбище, бл.20, ап.27
Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1750, жк.Младост, бл.30, вх.3, партер; гр. София 1408, жк.Стрелбище, ул.Дедеагач 3-7 бл.11А, офиси 7-8
Данни за кореспонденция: гр. София 1408, жк.Стрелбище, бл.20, ап.27
Телефон.: 02/ 971-21-61; 0896/ 800 622
E-mail: info@arbikas.com
Уеб сайт: www.arbikas.com
Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 367263

Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 9153518
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Лице за връзка по отношение на личните Ви данни - събиране, обработване, съхранение, унищожение: Владислав Илиев, тел. 0896800620, e-mail: gdpr@arbikas.com

Общи условия на АРБИКАС ООД

Пишете ни