инж. Валентин Пенчев
съсобственик
инж. Петя Пенчева
съсобственик
инж.Владислав Францов
сервизен инженер
Венцислав Желязков
сервизен техник
Владислав Илиев
управител
Николай Павлов
сервизен техник
Валя Маринска
мениджър
Мая Тодорова
консултант продажби
Станислава Цветкова
консултант продажби
Цветина Тушева
консултант продажби
Радослав Няголов
сервизен техник
Боян Георгиев
сервизен техник
Николай Клисарски
опаковки, сортиране, почистване
Калин Крумов
сервизен техник
Даниела Иванова
консултант продажби
Весела Колева
консултант продажби
Михаил Банев
транспорт и логистика
Тодор Чудомиров
транспорт и логистика

ОЩЕ снимки на екипа на АРБИКАС през годините