инж. Валентин Пенчев
съсобственик
инж. Петя Пенчева
съсобственик
инж.Владислав Францов
сервизен инженер
Венцислав Желязков
сервизен техник
Владислав Илиев
управител
Николай Павлов
сервизен техник
Валя Маринска
консултант продажби
Севда Борисова
консултант продажби
Кристина Борикова
консултант продажби
Цветина Тушева
консултант продажби
Виктор Лопарски
сервизен техник
Иван Цаковски
сервизен техник
Станислава Цветкова
консултант продажби
Калин Крумов
сервизен техник
Мартин Средков
консултант продажби
Даниела Иванова
консултант продажби
Мая Тодорова
консултант продажби
Весела Колева
консултант продажби
Димитър Дончев
транспорт и логистика
Благовеста Тодорова
консултант продажби
Михаил Банев
транспорт и логистика
Николай Клисарски
опаковки, сортиране, почистване

ОЩЕ снимки на екипа на АРБИКАС през годините