инж. Валентин Пенчев
съсобственик
инж. Петя Пенчева
съсобственик
инж.Владислав Францов
сервизен инженер
Венцислав Желязков
сервизен техник
Владислав Илиев
поръчки, пратки, логистика
Николай Павлов
сервизен техник
Валя Маринска
консултант продажби
Севда Борисова
консултант продажби
Кристина Борикова
консултант продажби
Цветина Тушева
консултант продажби
Виктор Лопарски
сервизен техник
Иван Цаковски
сервизен техник
Йордан Райчев
сервизен техник
инж. Трайко Янков
сервизен инженер
инж.Димо Димов
сервизен инженер
Боян Нинов
сервизен техник
Мартин Средков
консултант продажби
Симона Ангелова
поръчки, пратки, логистика
Калин Крумов
сервизен техник
Димитър Дончев
транспорт и логистика
Ангел Трендафилов
логистика и доставки
Даниела Иванова
консултант продажби
Станислава Цветкова
консултант продажби
Благовеста Тодорова
консултант продажби
Весела Колева
консултант продажби
Михаил Банев
транспорт и логистика
Николай Клисарски
опаковки, сортиране, почистване

ОЩЕ снимки на екипа на АРБИКАС през годините