Публикации

Публикация за Арбикас в списание RechargEast, Ноември 2005 год. /English/ - тук
Публикация за Арбикас във в.Пари, 31 октомври 2007 год. /Bulgarian/ - тук
Публикация за Арбикас в списание The Recycler, май 2016 год. /English/ - тук
Публикация за Арбикас в списание The Recycler, юни 2016 год. /English/ - тук