Дефекти при разпечатки на лазерен принтер


Бели черти успоредни на реда

Проблем: Бели черти успоредни на реда.

Възможна причина 1:
Проблем с тонер касетата.

Решение 1:
Отремонтираите тонер касетата или я подменете с друга.Възможна причина 2:
Касетата е стояла на пряка слънчева светлина.

Решение 2:
Съхранявайте вашите консумативи на тъмно, сухо и проветриво място. Отремонтирайте тонер касетата или я подменете с друга.Възможна причина 3:
Проблем с високоволтовия блок.

Решение 3:
Проверете контактите. Отремонтирайте високоволтовия блок или подменете с нов.

back