Дефекти при разпечатки на лазерен принтер


Вертикални точки по листа

Проблем: Вертикални точки по листа.

Възможна причина 1:
Проблем с управляващата платка.

Решение 1:
Подменете управляващата платка.Възможна причина 2:
Проблем с трaнсферната ролка.

Решение 2:
Подменете трансферната ролка.Възможна причина 3:
Проблем с контактите на управляващата платка или на високоволтовия блок.

Решение 3:
Почистете контактите, ако се налага подменете ги.Възможна причина 4:
Проблем с тонер касетата.

Решение 4:
Отремонтирайте тонер касетата или подменете с друга.

back