Дефекти при разпечатки на лазерен принтер


Повтаряеми дефекти

Проблем: Повтаряеми дефекти.

Възможна причина 1:
Проблемите могат да се дължат на различни причини в зависимост от разстоянието на което се повтарят.

Решение 1:
Проверете разстоянието между повторенията и сравнете с информацията за повтаряемите дефекти, която сме ви предоставили тук като в зависимост от разтоянието на повтаряемостта установете точно на коя част се дължи, съответно я подменете.

back