Дефекти при разпечатки на лазерен принтер


Бледи участъци, избледнявания

Проблем: Бледи участъци, избледнявания.

Възможна причина 1:
Проблем с управляващата платка или високоволтовия блок.

Решение 1:
Подменете дефектиралия блок.Възможна причина 2:
Проблем с лазерната система.

Решение 2:
Подменете дефектиралия блок.Възможна причина 3:
Проблем с тонер касетата.

Решение 3:
Проверете дали не привършва тонера на касетата или дали няма проблем с нея. Ако е необходимо отремонтирайте или подменете с нова.Възможна причина 4:
Лош контакт с касетата.

Решение 4:
Проверете всички контакти на касетата с високоволтовия блок. Почистете, а ако трябва ги подменете.Възможна причина 5:
Проблем с трансферната ролка.

Решение 5:
Проверете трансферната ролка за видими дефекти, ако е необходимо - подменете с нова.Възможна причина 6:
Неподходяща настройка на "Toner density".

Решение 6:
Проверете настройките в контролния панел на принтера и променете. Убедете се че опцията "Econo Mode" е изключена.

back