Дефекти при разпечатки на лазерен принтер


Завъртяно изображение

Проблем: Завъртяно изображение.

Възможна причина 1:
Лошо поставена хартия в чекмеджето или ръчното /в зависимост от къде поема/.

Решение 1:
Проверете как е поставена хартията и ако трябва я поставете отнова като гледате водачите да са плътно до хартията, за да я насочват правилно, като същевременно да не са много пристегнати към нея за да не я задържат.Възможна причина 2:
Стоперите регламентиращи размера на хартията в чекмеджето липсват или са повредени.

Решение 2:
Проверете и отремонтирайте/подменете.Възможна причина 3:
Проблем с поемащите/сепариращите/транспортните ролки.

Решение 3:
Проверете всички ролки по пътя на хартията - поемащи, сепариращи, транспортни за износеност, цепнатини в гумата и подменете с нови.

back