Дефекти при разпечатки на лазерен принтер


Хоризонтални бели черти

Проблем: Хоризонтални бели черти.

Възможна причина 1:
Проблем с повтаряем дефект.

Решение 1:
1. Проверете за повтаряемост и сравнете с информацията за повтаряемите дефекти, която сме ви предоставили тук като в зависимост от разтоянието на повтаряемостта установете точно на коя част се дължи, съответно я подменете.Възможна причина 2:
Замърсявания или повреда на елементи по пътя на хартията.

Решение 2:
Проверете тонер касетата и ако трябва я отремонтирайте /подменете с друга/. Проверете изпичащата секция и ако се налага отремонтирайте или подменете с друга. Проверете лазера и/или управляващата платка и ако се налага отремонтирайте или подменете с други.

back