Дефекти при разпечатки на лазерен принтер


Хоризонтални петна

Проблем: Хоризонтални петна.

Възможна причина 1:
Замърсявания или повреда на елементи по пътя на хартията.

Решение 1:
1. Проверете за повтаряемост и сравнете с информацията за повтаряемите дефекти, която сме ви предоставили тук като в зависимост от разстоянието на повтаряемостта установете точно на коя част се дължи, съответно я подменете. 2. Проверете тонер касетата и ако трябва я отремонтирайте /подменете с друга/ 3. Проверете изпичащата секция и ако се налага отремонтирайте или подменете с друга.

back