Дефекти при разпечатки на лазерен принтер


Сив фон

Проблем: Сив фон върху листа.

Възможна причина 1:
Проблем с тонер касетата.

Решение 1:
Подменете касетата или отремонтирайте вашата.Възможна причина 2:
Проблем с високоволтовия блок.

Решение 2:
Проверете контактите и ако е необходимо подменете високоволтовия блок.Възможна причина 3:
Хартията, която ползвате за разпечатките си е с лоши качества. Параметри като влажност, проводимост на хартията, повърхност на хартията, посока на хартията /как е нарязана/ влияят силно при процеса на разпечатката.

Решение 3:
Подменете типа хартия, който използвате.Възможна причина 4:
Неподходяща настройка на опцията "toner density" от менюто на принтера

Решение 4:
Проверете настройките. Вижте и дали не е включен режимът Econo mode.

back