Дефекти при разпечатки на лазерен принтер


Грешно позициониране на изображението върху листа

Проблем: Грешно позициониране на изображението върху листа.

Възможна причина 1:
Хартията, която ползвате за разпечатките си е с лоши качества. Параметри като влажност, проводимост на хартията, повърхност на хартията, посока на хартията /как е нарязана/ влияят силно при процеса на разпечатката.

Решение 1:
Подменете типа хартия, който използвате.Възможна причина 2:
Неправилно поставена хартия

Решение 2:
Проверете дали правилно е поставена хартията и дали водачите са плътно по хартията, но не и много плътно че да я задържат.Възможна причина 3:
Препълнено чекмедже с хартия

Решение 3:
Проверете дали не е поставено по-голямо количество хартия в чекмеджето, от колкото трябва.Възможна причина 4:
Проблем с поемането на хартията

Решение 4:
Проверете всички поемащи ролки, сепариращи ролки, транспортни ролки и прочие по пътя на хартията.

back