Дефекти при разпечатки на лазерен принтер


Избледняващо копие

Проблем: Избледняващо копие.

Възможна причина 1:
Дефектирала DC Controller PCA. Възможно е да не подава правилно напрежение към високоволтовия блок.

Решение 1:
Подменете DC Controller PCA.Възможна причина 2:
Повредени или лоши контакти на високоволтовия блок.

Решение 2:
Проверете контактите, почистете. Ако ги няма, не функционират или са повредени подменете високоволтовия блок /High Voltage Power Supply PCA/Възможна причина 3:
Повреда в самия високоволтов блок или лоши контакти на високоволтовия блок /High Voltage Power Supply PCA/.

Решение 3:
Подменете високоволтовия блок /High Voltage Power Supply PCA/Възможна причина 4:
Липсва тонер, който да се пренесе върху барабана на касетата.

Решение 4:
Проверете дали сте издърпали предпазната лента на касетата - ако сте сменяли с нова; подменете касетата, или отремонтирайте вашата.Възможна причина 5:
Дефектиралa трансферна ролка.

Решение 5:
Подменете трансферната ролка.

back