Дефекти при разпечатки на лазерен принтер


Липсващи участъци от изображението

Проблем: Липсващи участъци от изображението.

Възможна причина 1:
Дефектирал DC controller.

Решение 1:
Подменете DC controller-a.Възможна причина 2:
Дефектирал High Voltage Power Supply PCA.

Решение 2:
Подменете High Voltage Power Supply PCA.Възможна причина 3:
Дефектиралa трансферна ролка.

Решение 3:
Подменете трансферната ролка.Възможна причина 4:
Проблем с изпичащата секция.

Решение 4:
Отремонтирайте или подменете с нова.Възможна причина 5:
Хартията, която ползвате за разпечатките си е с лоши качества. Параметри като влажност, проводимост на хартията, повърхност на хартията, посока на хартията /как е нарязана/ влияят силно при процеса на разпечатката.

Решение 5:
Подменете типа хартия, който използвате.Възможна причина 6:
Неподходяща настройка на опцията "toner density" от менюто на принтера

Решение 6:
Проверете настройките. Вижте и дали не е включен режимът Econo mode.

back