Дефекти при разпечатки на лазерен принтер


Изкривено изображение

Проблем: Изкривено изображение.

Възможна причина 1:
Дефектирала управляваща платка.

Решение 1:
Подменете управляващата платка.Възможна причина 2:
Повреден Laser scanner assy

Решение 2:
Подменете Laser scanner assyВъзможна причина 3:
Лош контакт на някой кабел свързващ управляващата платка

Решение 3:
Проверете конекторитеВъзможна причина 4:
Хартията, която ползвате за разпечатките си е с лоши качества. Параметри като влажност, проводимост на хартията, повърхност на хартията, посока на хартията /как е нарязана/ влияят силно при процеса на разпечатката.

Решение 4:
Подменете типа хартия, който използвате.

back