Дефекти при разпечатки на лазерен принтер


Вълнообразен лист след разпечатка

Проблем: Вълнообразен лист след разпечатка.

Възможна причина 1:
Хартията, която ползвате за разпечатките си е с лоши качества. Параметри като влажност, проводимост на хартията, повърхност на хартията, посока на хартията /как е нарязана/ влияят силно при процеса на разпечатката.

Решение 1:
Подменете типа хартия, който използвате.Възможна причина 2:
Неподходяща настройка на изпичащата секция.

Решение 2:
От менюто на принтера променете настройката на изпичащата секция или променете типът на хартията от драйвера.Възможна причина 3:
Неподходящ изход за хартията.

Решение 3:
Променете изхода на хартията - винаги търсете оптимално късия и прав път на хартията при печат на по-специфични хартии.

back