Дефекти при разпечатки на лазерен принтер


Гънки по листа

Проблем: Гънки по листа.

Възможна причина 1:
Неправилно поставена хартия

Решение 1:
Проверете дали правилно е поставена хартията и дали водачите са плътно по хартията.Възможна причина 2:
Дефектирала част влияеща върху правилния транспорт на хартията.

Решение 2:
Проверете поемащите ролки, транспортните ролки, трансферната ролка, компонентите на печката и т.н. Подменете дефектиралата част.Възможна причина 3:
Хартията, която ползвате за разпечатките си е с лоши качества. Параметри като влажност, проводимост на хартията, повърхност на хартията, посока на хартията /как е нарязана/ влияят силно при процеса на разпечатката.

Решение 3:
Подменете типа хартия, който използвате.

back