Дефекти при разпечатки на лазерен принтер


Фон на гърба на листа

Проблем: Фон на гърба на листа.

Възможна причина 1:
Причина в машината - част която оставя следа по листа - поемаща ролка, сепарираща ролка, трансферна ролка, изпичаща секция, тонер касетата и т.н.

Решение 1:
Отпечатайте поне 10 копия и проверете дали зацапването постепенно изчезва. Ако не изчезва, проверете за повтаряемост на дефекта и съобразете кой е причинителят имайки в предвид информацията тук. Проверете също дали в машината няма случайно тонер по пътя на хартията, който да оставя зацапването.Възможна причина 2:
Хартията, която ползвате за разпечатките си е с лоши качества. Параметри като влажност, проводимост на хартията, повърхност на хартията, посока на хартията /как е нарязана/ влияят силно при процеса на разпечатката.

Решение 2:
Подменете типа хартия, който използвате.

back