Дефекти при разпечатки на лазерен принтер


Неравномерно зацапване без повтаряемост

Проблем: Неравномерно зацапване без повтаряемост.

Възможна причина 1:
Дефектирал High Voltage Power Supply.

Решение 1:
Подменете High Voltage Power Supply.Възможна причина 2:
Хартията, която използвате за разпечатките си е с лоши качества. Параметри като влажност, проводимост на хартията, повърхност на хартията, посока на хартията /как е нарязана/ влияят силно при процеса на разпечатката.

Решение 2:
Подменете типа хартия, който ползвате.Възможна причина 3:
Оптичният барабан в тонер касетата не е заземен или дава лош контакт.

Решение 3:
Проверете дали правилно е поставен блока High Voltage Power Supply и съответно дали контактните пластини, които контактуват с касетата са на мястото си. Вижте дали касетата е поставена правилно. Ако е необходимо подменете касетата.Възможна причина 4:
Повредена тонер касета.

Решение 4:
Подменете касетата или отремонтирайте вашата.

back