Дефекти при разпечатки на лазерен принтер


Бели петна

Проблем: Бели петна по копието

Възможна причина 1:
Трансферната ролка е деформирана.

Решение 1:
Подменете трансферната ролка.
Забележка: Ако белите петна са вертикални и са по целия лист проверете оптиката на лазерната система .Възможна причина 2:
Повреда в тонер касетата.

Решение 2:
Сменете касетата или отремонтирайте вашата.

back