Дефекти при разпечатки на лазерен принтер


Бели страници - понякога

Проблем: Понякога отпечатаните страници са бели /но не всички/.

Възможна причина 1:
Принтерът е поел няколко листа едновременно - не е успял да ги раздели при поемането.

Решение 1:
Извадете хартията от чекмеджето и я огънете да се отчупи - ако има случайно 'мустачки' от рязането по ръбовете. Ако това не реши проблема сменете сепариращара ролка / сепаратора.
Забележка: Може да е съпроводено от грешка 41.3Възможна причина 2:
Празната страница може да е въпрос на настройка на някое от мрежовите устройства. Някои от тях пускат по една страница за разделител.

Решение 2:
Проверете настройките на мрежата.Възможна причина 3:
Софтуерна грешка.

Решение 3:
Проверете настройките на софтуера на устройството - възможно е софтуерът да не изпраща правилни команди към машината, или да дава команда че листът е по-дълъг и подобни ...

back