Дефекти при разпечатки на лазерен принтер


Бели страници - всички

Проблем: Всички отпечатани страници са бели.

Възможна причина 1:
Повреда в кабела на Laser scanner assy.

Решение 1:
Проверете кабела свързващ лазерната система и управляващата платка, и ако трябва го подменете.Възможна причина 2:
Повреда в щората на Laser scanner assy.

Решение 2:
Проверете дали щората се отваря при поставяне на касетата.Възможна причина 3:
Липсва изображение върху барабана на касетата.

Решение 3:
Проверете контактите на касетата с високоволтовия блок, ако е необходимо подменете високоволтовия блок - high-voltage power supply.Възможна причина 4:
Липсва тонер, който да се пренесе върху барабана на касетата.

Решение 4:
Проверете дали сте издърпали предпазната лента на касетата - ако сте сменяли с нова; подменете касетата, или отремонтирайте вашата.Възможна причина 5:
Липсва напрежение на трансферната ролка.

Решение 5:
Когато няма напрежение на трансферната ролка, тонерът полепнал по барабана неможе да се прехвърли върху листа. Погледнете контаките и ако е необходимо подменете и трансферната ролка.

back