Дефекти при разпечатки на лазерен принтер


Черна страница

Проблем: Черна страница.

Възможна причина 1:
Дефектирал DC Controller PCA. В този случай той задейства лазера на принтера и съответно цялата повърхност на оптичния барабан на касетата се неутрализира и полепва тонер, съответно се пренася на целия лист.

Решение 1:
Подменете DC Controller PCAВъзможна причина 2:
Повредена тонер касета.

Решение 2:
Касетата трябва да бъде подменена или отремонтиранаВъзможна причина 3:
Лош или замърсен контакт на пластините от High Voltage Power Supply PCA с контактите на касетата

Решение 3:
Проверете контактите, почистете ги. Ако проблемът не се реши сменете High Voltage Power Supply PCAВъзможна причина 4:
Модулът High Voltage Power Supply PCA не подава правилно напрежение

Решение 4:
Сменете High Voltage Power Supply PCA.
Забележка: При някои модели принтери High Voltage Power Supply PCA се намира на DC controller-аВъзможна причина 5:
Повреден Laser scanner assy

Решение 5:
Подменете Laser scanner assyВъзможна причина 6:
В принтера прониква светлина и влияе върху разелектризирането на барабана на касетата

Решение 6:
Проверете дали всички капаци са на мястото си и дали са поставени правилно

back