Дефекти при разпечатки на лазерен принтер


Черни черти - хоризонтални, с или без повтаряемост

Проблем: Черни черти - хоризонтални, с или без повтаряемост.

Възможна причина 1:
Огледайте внимателно копието и потърсете повтаряемост в появата на дефекта. Вероятно става въпрос именно за повтаряем дефект

Решение 1:
Прочетете информацията за повтаряемите дефекти, която сме ви предоставили тук и в зависимост от разстоянието на повтаряемостта установете точно на коя част се дължи, съответно я подменете

back