Разплащания с дебитни и кредитни карти

Арбикас предлага раплащания и с дебитни и кредитни карти. ПОС терминалите облужват следните дебитни и кредитни карти:

- Маестро
- Борика
- Visa
- Visa Electron
- Mastercard