Инструкция за ресет на патрони CLI-8, смяна на чип при неоригинални патрони
Инструкция за смяна на чипа при мастилници CLI-8 и ресетиране на отчитането нивото на мастило в принтера при използване на неоригинални патрони:
Инструкция за патрони CLI-8, смяна на чип при неоригинални патрони