Производители на тонер по света

Целта на тази статия е да се даде повече светлина върху това кои са основните производители на тонер в света, техния пазарен дял и реална информация за обема на производството на тонери в световен мащаб.

Кои са някои от основните световни производители на тонер?


IMEX
founded: 1982
web site: http://www.imex-global.com/images/imex_profile.pdf
country: Japan
manufacturing and warehouse space: n/a
distribution in: Asia, Europe, Middle East, Africa, America, Japan, ...
manufactured toner 2006: 7 000 000 kg
Turnover 2007: over $ 80 million
employees: 300


Tomoegawa Paper Company
founded: 1914
web site: http://www.tomoegawa.co.jp/english/
country: Japan
manufacturing and warehouse space: n/a
distribution in: Asia, Europe, America, Japan
manufactured toner 2006: n/a
Turnover 2007: n/a
employees: 746


Mitsubishi Kagaku Imaging /part of Mitsubishi Chemical/
founded: 1934
web site: http://www.mitsubishichemical.com/welcome.php
country: Japan
manufacturing and warehouse space: n/a
distribution in: Asia, Europe, America, Japan
manufactured toner 2006: n/a
Turnover 2007: over $ 700 million for the whole Mitsubishi Chemical
employees: 1500 for the whole Mitsubishi Chemical


Trend Tong Imaging
founded: 1990
web site: http://www.tti-toner.com.tw/
country: Taiwan
manufacturing and warehouse space: n/a
distribution in: n/a
manufactured toner 2007: over 4 000 000 kg
Turnover 2007: n/a
employees: n/a

AQC group
founded: 1986
web site: http://www.aqcgroup.com/
country: USA
manufacturing and warehouse space: 62'000 sq feet (0,33 meter=1 foot)
distribution in: Europe, Asia, America
manufactured toner 2006: around 3 270 000 kg.
Turnover 2006: n/a
employees: 125


IPM – Imaging Products Manufacturing
founded: 2000 (The Gebze plant for toner)
web site: http://www.ipm.com.tr/index.htm
country: Turkey
manufacturing and warehouse space: n/a
distribution in: 60 countries
manufactured toner 2006: around 1 100 000 kg.
Turnover 2006: n/a
employees: n/a


Elfotec AG
founded: 1976
web site: http://www.elfotec.ch
country: Switzerland
manufacturing and warehouse space: n/a
distribution in: n/a
manufactured toner 2006: around 6 000 000 kg.
Turnover 2006: n/a
employees: 95


Coates toners (Sun chemicals)
founded: around 1970
web site: http://www.coateselectrographics.net/
country: USA
manufacturing and warehouse space: n/a
distribution in: n/a
manufactured toner 2006: n/a
Turnover 2006: n/a
employees: 14 500 (the whole Sun chemicals family of companies)


Raven industries
founded: 1991
web site: http://www.ravenindustries.com
country: USA
manufacturing and warehouse space: 60'000 sq. feet (0,33 meter=1 foot)

distribution in: 80 countries
manufactured toner 2006: n/a
Turnover 2006: n/a
employees: n/a


LG Chem
founded: 1947 LG chemical, 2001 spin off into LG chem
web site: http://www.lgchem.com
country: Korea
manufacturing and warehouse space: 4'254'322 sq. meter
distribution in:
manufactured toner 2005: over 5 000 000 kg
Turnover 2006: 5,5 billion USD (oversea)
employees: n/a


Integral
founded: 1966
web site: http://www.integral-toner.com
country: Germany
manufacturing and warehouse space: n/a
distribution in: over 80 countries
manufactured toner 2006: 4 000 000 kg
Turnover 2006: n/a
employees: n/a


Информацията тук е събрана от интернет и не претендира за изчерпателност. За повече информация можете да посетите страниците на съответните
производители.