Промяна на банкова сметка

Уважаеми Клиенти и Партньори,

С настоящето Ви уведомяваме за промяна на обслужващата банка и банковата сметка в български лева на АРБИКАС ООД, считано от 09.09.2019. Детайлите за новата сметка са:

Пощенска банка - "Юробанк България" АД

BIC: BPBIBGSF, IBAN: BG14BPBI79401055871801