Repetitive Defect Ruler charts
ПОВТАРЯЕМИ ДЕФЕКТИ

Доста често дефектите по копието, когато принтирате или копирате са повтаряеми.

Ако разполагаме с информация какво е разстоянието между повторенията, спокойно можем да установим кой е компонента причинител на дефекта.
Примери за повтаряеми дефекти можете да видите по-долу.

Read more »