Експресни услуги - ремонт машини и зареждане на тонери и мастила

Приятели и Партньори,

АРБИКАС приема ЕКСПРЕСНИ ПОРЪЧКИ:

- ремонт на машини (до 1 работен ден) срещу надценка от 50% върху труда; Експресната услуга за ремонт на машини е валидна само за офис Младост; за офис Стрелбище тя се предлага само при стандартните срокове.

- зареждане на касети и мастилници (до 1 работен час) срещу надценка от 50% върху цената на услугата. Експресната услуга за мастилници е валидна само за офис Младост; за офис Стрелбище тя се предлага само при стандартните срокове.

Предложението е валидно ако машината/касетата/мастилницата е предоставена в офис на АРБИКАС и са налични необходимите части и материали.

За повече информация можете да се свържете с нас.

Read more »