ВИДОВЕ ПЛАСТМАСИ, ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЯХНОТО РЕЦИКЛИРАНЕ

ВИДОВЕ ПЛАСТМАСИ, ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЯХНОТО РЕЦИКЛИРАНЕ, КАК ДА СПАСИМ ПРИРОДАТА ОТ БЕДСТВИЕТО “ПЛАСТМАСА”, ИЛИ ПО-СКОРО - КАК ДА СИ ПОМОГНЕМ ДА ОЦЕЛЕЕМ.Да, точно така - как да си помогнем на нас самите да оцелеем !

Пластмасата е навсякъде около нас !

Най-лошото е, че генерираните боклуци от пластмаса нарастват ежегодно и превземат световните океани.

Природата се дави в пластмаса !
Задълбочен анализ сочи, че в световните океани към края на 2014 година има над 5.25 трилиарда парчета пластмаса с общо тегло над 268,940 тона !!! В друга статия от края 2018 година се посочва, че ежегодно в световния океан се вливат над 8 милиона тона пластмаса ! И се увеличават ! Това е равностойно на 5 пазарски чанти пластмасов отпадък на всеки 30 см от брегова линия по света ! Вижте и този интересен анализ за навлезлите пластмаси в океана през 2010 и техните пътища.


Малко повече за пластмасата...
Александър Паркис (Alexander Parkes) пръв е открил пластмасата през 1860 г.
Първият продукт от синтетична пластмаса е бакелитът, и е произведен през 1907 година. Той бележи началото на индустрията с пластмаса. До 1950 година производството не се развива с бързи темпове. В световен мащаб по онова време са се произвеждали около 2 милиона тона пластмаси годишно. Но след това индустрията бележи значително увеличение от над 200% ежегодно, достигайки над 381 милиона тона през 2015 година.


Това е теглото на над 46 пирамиди Гиза годишно ! Общото кумулативно количество произведено до 2015 година е близо 8 милиарда тона пластмаси ! *
*Официални данни според Geyer, R., Jambeck, J. R., & Law, K. L. (2017). Production, use, and fate of all plastics ever made. Science Advances, 3(7), e1700782, https://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782.full

Трябва да отбележим, че пластмасата е уникален материал с доста предимства - евтин, с широко приложение, лек и устойчив. Това го прави ценен материал за доста функции.
Съставките на пластмасата са главно суров петрол, газ и въглища. Пластмасите са полимери (дълги вериги от молекули), които се правят в големи съдове с катализатори при специална температура и налягане. Полимерите се оформят като гумени пелети или на прах. Пелетите или праха се загряват до омекване и после се отливат в желаната форма.
Леенето се прави чрез инжектиране (за чаши, играчки и водопроводни фитинги), чрез екструзия (за листове, тръби и туби) или чрез издухване (за бутилки и бидони). След изстиването пластмасата запазва формата, в която е излята. И може да се използва за съхранение и опаковане на широк спектър от стоки.

Методи за изхвърляне на пластмасите

Изменяли ли са се методите за изхвърляне на пластмаси през времето ?
До 1980 година 100 процента от пластмасите са се изхвърляли по сметищата. Едва след 1980 година се появява методът на унищожаване чрез изгаряне, а след 1990 година и методът на рециклиране на пластмасите, като бележат ръст от около 0,7% годишно. Към 2015 година 55% от пластмасите се изхвърлят по сметища, 25.5% се горят и едва 19.5% се рециклират.

Днес се използват 4 основни метода за третиране на отпадъците от пластмаса: изхвърляне на сметище, изгаряне, рециклиране и биоразграждане.

1. Изхвърляне на отпадъците от пластмаса по сметища.
По принцип всички пластмаси може да се изхвърлят по сметищата. Но това изисква огромна площ, и отделно химическите съставки и енергията която се съдържа в пластмасата се губят.


През 2008 година близо 30 милиона тона пластмаса са изхвърлени по сметища в САЩ. В страни, където сметищата не се управляват правилно и липсва контрол (като нашата мила родна България), отпадъците от пластмаса може лесно да бъдат издухани от вятър в различни реки и водоеми, и да бъдат отнесени от водата до морето. В допълнение, когато пластмасата се разлага по сметищата е възможно да бъдат изпуснати замърсители (фталати и бисфенол А) в почвата и обкръжаващата природна среда.

2. Изгаряне.
Пластмасите се произвеждат от петрол или природен газ, което им дава доста по-висока енергийна стойност, от който и да е било други вид отпадък. Изгарянето на пластмаса може да даде енергия, колкото изгарянето на въглища или автомобилно гориво.
За съжаление обаче изгарянето на пластмасата предизвиква отрицателно въздействие върху околната среда и здравето, тъй като при горенето може да се отделят опасни вещества в атмосферата. В съвремието има доста модерни технологии за горене и филтриращи системи, които намаляват отделянето на опасни вещества. По долу можете да видите завода за изгаряне на отпадъци Spittelau във Vienna, Austria.


3. Рециклиране.
Много от пластмасите може да се рециклират и да се даде втори живот на материалите които биват възстановени. За съжаление този метод не се ползва в пълната му сила тъй като има трудности по събирането и сортирането на видовете пластмаси. В много страни има лошо управление на отпадъците и като резултат се стига до безотговорно изхвърляне на отпадъци в реки и водоеми.


Въпреки, че рециклирането на пластмасовите отпадъци е най-ефективният начин за справяне с отпадъците от пластмаса, ефективността зависи до голяма степен от съпричастността и информираността на населението, възможностите на икономиката, използването на възможностите на инфраструктурата (поставяне на кошове за разделно събиране, използване на специализирани камиони за извозване).

4. Биоразграждане.
Биоразградимите пластмаси са пластмаси, които се разграждат под влиянието на живи организми. Биоразградимите пластмаси имат потенциал да разрешат доста проблеми с управлението на отпадъците, особено с отпадъците от опаковки. За съжаление обаче биоразградимите пластмаси също имат минус. Въпреки, че биоразградимите пластмаси може напълно да се метаболизират от организмите до въглероден двуокис и вода, има твърдения, че OXO биоразградимите пластмаси може да освободят метали в околната среда.

Отскоро в помощ за намаляване на визуалното замърсяване някои фирми предлагат торбички и опаковки изработени от специални материали (например дегрален или полидегралекс). При производството на торбички по тази технология, в процеса на екструдирене на полиетиленовия филм се прибавя специален продеградентен адитив. При последващия процес на коронно третиране се инициира скритият стадий на разграждане. Този адитив действа като катализатор за разлагането на полиетилена под въздействието на кислород, ултравиолетови лъчи от слънцето, топлинни и механични колебания. Разлагането протича на два етапа: първо се накъсват веригите на полимера на малки парчета, а после накъсаните вериги стават обект на атака от гъбички и бактерии, които разграждат остатъците, отделяйки въглероден двуокис и вода. Визуалното декомпозиране става в период от 2 до 3 години в зависимост от климата. В периода преди разграждането, опаковките запазват своите механични качества и рециклируемост.

Производство на пластмаса по отрасли

За кои отрасли на икономиката се произвежда най-много пластмасови продукти ?
По информация за 2015 година безспорен лидер е опаковъчната индустрия със 146 милиона тона, което е около 42 процента от общото количество произведена пластмаса за 2015 година в световен мащаб. На второ място със значително по-малко количество - 65 милиона тона или 19% от общото произведено количество пластмаса е строителството.

Генериран пластмасов отпадък по отрасли

Трябва да се има предвид, че генерираният пластмасов отпадък в различните сектори на икономиката зависи много от това за кои сектори колко пластмаса се произвежда, но друг съществен фактор за генерирането на отпадъка е и жизненият цикъл на пластмасата. Например опаковките имат много кратък жизнен цикъл (6 месеца и по-малко). За разлика от тях пластмасите произвеждани за строителството имат много по-дълъг жизнен цикъл - около 35 години. Това означава, че пластмасовият отпадък от опаковки е основният измежду всички видове отпадъци от пластмаса и заема почти половината от цялото количество пластмасов отпадък.

Кои са страни водещите производители на пластмаса ?

Графиката по-долу е ясна - Китай води убедително...Но стига сме обяснявали детайли. Ако желаете можете да се информирате с подробна статистика можете да го направите тук: https://ourworldindata.org/plastic-pollution.

Различните видове пластмаси и продукти изработени от пластмаса имат различно време на разпад в природата. Малко повече информация за най-масовите пластмасови отпадъци и времето за тяхното пълно разпадане вижте на изображението по-долу:Как влияят пластмасовите отпадъци на животните в природата ?

Има много документирани случаи на инциденти показващи влиянието на пластмасите върху екосистемите и дивите животни. Първите от тях датират от 80-те години на миналия век. Независимо от големия им брой обаче, все още не може да се каже, че са проучени всички начини, по които пластмасата влияе на дивите животни. Някои от животните се задушават, други умират от глад поради невъзможност за хранене... и т.н. В доста от случаите финалният резултат е фатален.
Има три основни начина посредством които пластмасата влияе директно върху дивите животни:

1. Заплитане - Животното се оплита, омотава или бива обгърнато по друг начин от пластмасов отпадък. Най-често животните се заплитат в пластмасови върви, въжета, мрежи. Документирани са и случаи на заплитане и в други материали - опаковки, пликове и др. Редица документирани случаи с морски костенурки, различни морски птици, риби, и дори китове.2. Поглъщане - Волно или неволно, директно или чрез поглъщане на жертва която вече е погълнала или е оплетена в пластмаса. Големината на погълнатия отпадък зависи от големината на животното. По-малките животни поглъщат по-малки по размер отпадъци.
Как влияе пластмасата в случай на поглъщане - може значително да намали капацитета на стомаха, което да доведе до лош апетит и фалшиво чувство за ситост. Поглъщане на пластмаса може да доведе до запушване на хранопровода, или до перфорация в стомаха, или червата. В лабораторни условия е наблюдавано и биохимичен отговор на погълнатата пластмаса - нарушен метаболизъм, понижена ензимна активност, клетъчна некроза и други.3. Взаимодействие. Това включва контакт с отпадъка - сблъсък, запречване, изтъркване и износване.
Детайлна таблица от 2016 показва някои от документираните случаи.

Основната цел на тази статия е не само да ни запознае с глобалността и размерите на замърсяването с пластмасови отпадъци, но и да ни даде информация какво можем да направим по въпроса.

За да можем да се справим с проблема пластмаса ни е нужна и още информация. Много е важно какви видове пластмаса има, техните свойства, основни предназначения и подлежат ли на рециклиране.

1. Пластмасите PET или PETE (Polyethylene Terephthalate) – полиетилен терефталат.


Пластмасите от този вид са обозначени с номер 1 и са най-често използвани при продажба на напитки - минерална вода, бира, безалкохолни напитки. Повечето тонер касети за принтери също са PET. Ползва се също и за бутилки за сиропи за кашлица, лейкопласт, опаковки на бисквити, полиестерни влакна. Тази пластмаса ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се ползва ЕДНОКРАТНО ! Установено е, че те съдържат естрогено имитиращи химикали, които се натрупват в организма и предизвикват полови смущения.
РЕТ-полиетилените са меки и порести, а през порите им се отделят вредните вещества. Затова производителите предупреждават, че опаковки от тип 1 се използват само веднъж и след това е добре да се изхвърлят за рециклиране. Те не са подходящи за измиване, защото порите им попиват препарата, а на свой ред след това отделят токсини, които насищат храната или напитката. Колкото по-стара е тази бутилка, толкова повече вредни за тялото вещества отделя, а те се натрупват в организма и един ден просто достигат количества, които вече оказват негативно и необратимо влияние върху здравето. Важно е също да се спомене, че отделянето на естрогеноподобните химикали се засилва освен с времето и с повишаване на температурата. PET платсмасите ( тип 1) са рециклируеми. Например в САЩ над 25% от PET бутилките се рециклират. Пластмасата първо се смачква, след това се шредира на малки парченца от които в последствие се произвеждат нови PET бутилки или се тъкат полиестерни влакна. От тези полиестерни влакна в последствие се произвеждат килими, тъкани и други.

2. HDPE или PEHD (High-Density Polyethylene) – полиетилен с висока плътност.Това е една от считаните за най-безвредни пластмаси. Тя може да бъде използвана многократно и да се почиства с миещи препарати за съдове. Устойчива е и на термовлияние, а най-често може да бъде видяна в опаковки на течни сосове и производството на съдове за хранене за многократна употреба. Заради сравнително високата си точка на кипене за полиетилен, този вид се употребява дори при производството на тръби, дограма, паркети, играчки, бидони и пластмасови имитации на дърво.
HDPE пластмасата е високо износоустойчива, не се разпада под влиянието на слънчева светлина, твърде високи температури или замръзване. Поради тази причина се използва за производство на маси за пикник, паркови пейки и други продукти които изискват издръжливост и устойчивост на атмосферни влияния. HDPE платсмасите ( тип 2) са рециклируеми.В САЩ днес се рециклират 30-35% от HDPE продуктите. От рециклирана HDPE пластмаса се правят отново опаковки за перилни препарати, пластмасови щайги, кошове, бидони, тръби и др.

3. PVC (Polyvinyl Chloride) - поливинил хлорид .Това е мека и гъвкава пластмаса. Доста рядко ще я намерите под формата на опаковка за хранителен продукт, тъй като Е ДОКАЗАНО СИЛНО ВРЕДНА И КАНЦЕРОГЕННА ПРИ НАГРЯВАНЕ. Най-често се ползва за производство на дограма, градински маркучи, обвивка на компютърни и комуникационни кабели, тръби и др.
Продуктите от PVC пластмаса са нерециклируеми. Избягвайте меките варианти на тази пластмаса, тъй като „обгазява” въздуха в дома – изпуска не само фталати, но и винил хлорид, който е силно отровен безцветен газ с мутагенни и канцерогенни свойства, който се отразява и на репродуктивната система на човека.

4. PELD или LDPE (Low-Density Polyethylene ), наричан полиетилен с ниска плътност .Това са най-често торбичките за храна, домакинското фолио и някои меки бутилки за напитки или препарати.
   

Няма доказано вредно въздействие върху здравето на този вид пластмаса, но тя е нестабилна и мека, поради което не се е наложила като надежден опаковъчен продукт. Продуктите от LDPE може да се ползват многократно, но не винаги са рециклируеми, или ако са, то това е много трудно.

5. РР (Polypropylene) – полипропиленПластмасата от полипропилен е здрава и лека, с отлична температуроустойчивост. Сравнително безвреден тип пластмаса, от който се изработват една голяма част от бебешките и детските съдове за хранене. Подходяща за многократна употреба и устойчива на парна стерилизация, тя се налага като една от най-висококачествените пластмаси.
   

От него се произвеждат кофи, пелени за еднократна употреба, капачки за бутилки, контейнери за масло, кофички за кисело мляко и йогурт, каси за бира, щайги, бидони и др. Продуктите от PP може да се ползват многократно, но са трудно рециклируеми. В САЩ едва 3% пластмасите от този тип се рециклират.

6. PS (Polystyrene) – полистирен .Евтина, лека и лесно обработваща се пластмаса с разнообразни приложения. Сещате ли се за онзи странен, наподобяващ стиропор материал, от който са направени кутиите за храна в китайските ресторанти (примерно тип мидена черупка) и някои чашки за кафе?

Колкото мека и лека е тази материя, толкова е и вредна, особено при нагряване. На етикета много рядко пише какви градуси понася, ако не прехвърляте около 40 градуса, сте в безопасната зона. Голяма грешка е да сложите тази пластмаса директно в микровълновата фурна, за да претоплите ястието, с идеята да не цапате допълнително чинии. В този момент вашата храна вече се насища с изкуствени хормони и канцерогенни вещества (стирен). Същото се случва и с кафето, което попада вряло в чашката. В световен мащаб това е най-използваната опаковка за кисели млека и други продукти, които се съхраняват в хладна среда. Защото в случая с полистирена наистина температурата е катализатор при отделянето на вредните емисии.
Продуктите от PS пластмаса са нерециклируеми. В САЩ над 35% от отпадъците по сметищата се формират от продукти произведени от тази пластмаса.

7. О или OTHERS (BPA, Polycarbonate and LEXAN)– името е обединяващо за поликарбонатните (PC) и всички рециклираните пластмаси, които не могат да гарантират с точност процентното съдържание на гореизброените 6 вида в себе си. Затова винаги имайте едно на ум – използвайки този материал от гледна точка на екологичност в намеренията, вие тровите своето собствено тяло.


Доказано е, че О отделя голямо количество хормоноподобни и канцерогенни вещества, затова е добре да се използва далеч от хранителната индустрия.
Продуктите от O пластмаса са нерециклируеми.

Изпускането на химикали

Основен критерий за безопасност на пластмасовите изделия, използвани при храненето, е това дали материалът изпуска химикали в храната. Някои химикали нарушават функцията на ендокринната система (т.е начина на работа на хормоните), като например тези с естрогенна активност. Доказва го например изследване от 2011 г, в което включват дори така рекламираните пластмасови изделия без Бисфенол А. Всяка пластмаса трябва да се използва по предназначение и да се спазват горните препоръки за еднократно използване, степен на нагряване и др. При правилно използване, отделяните химикали под нивата, считани за опасни. За гарантиране на безопасността на пластмасите, използвани за хранителни продукти, има стандарти.

Фирмите произвеждащи пластмаса се съобразяват със законите и поставят обозначенията за вида пластмаса, но наша грижа е да ги прочетем и разберем. За съжаление все още няма норми, които да забранят вредните видове пластмаса в досег с храната, затова отговорността да защитаваме себе си и близките е в наши ръце. От нас зависи да пазим здравето си и природата..

Има ли пластмасови микрочастици във водата, която приемаме ?

Според проучване на Orb Media, при което са изследвани над 150 проби на вода от 5 континента, проведено в University of Minnesota School of Public Health, ние поглъщаме големи количества микрочастици от пластмаса. Под микрочастица имат в предвид пластмаси с размери под 2,5 микрона. Някои от частиците са толкова малки че могат да преминат през храносмилателната ни система и да достигнат до органите и тъканите ни. Така изведнъж се оказва, че проблемът с пластмасата в глобален мащаб, който си мислим, че е извън нашето тяло се оказва в него !

Да, пластмасата е вътре в нас !Прониквайки в кръвоносната ни система тези микро частици достигат до всяка част на нашето тяло. Като цяло проблемът не е изследван докрай и по него се работи последните 2-3 години. Това, което е ясно е, че със сигурност химикалите на пластмасата нарушават ендокринните функции на тялото ни и водят до проблеми с фертилността и повишен риск от рак. Повече информация по темата с пластмасовите микрочастици можете да видите тук: https://learn.eartheasy.com/articles/are-there-microplastics-in-your-drinking-water/

Какво представлява кръговата икономика?

Кръговата икономика е модел, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите. На практика това означава възможно най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващи материали и продукти.Когато един продукт достигне края на живота си, материалите, от които той е съставен, продължават да се ползват по друг начин. Това се прави отново и отново и така се намалява до минимум изхвърлянето на отпадъци.
Концепцията за кръгова икономика се изгражда в противовес на традиционния линеен модел, при който се използват суровини, създават се неща от тях, те се консумират и остатъците се изхвърлят. Този модел разчита на големи количества евтини и достъпни материали и източници на енергия.

Как може всеки от нас да помогне за преодоляване на глобалния проблем с отпадъците от пластмаси ?

     - Намалете използването на пластмаси винаги когато това е възможно; Това е валидно не само за пластмасата, а и за всички суровини, материали и енергия която ползвате;

     - Търсете рециклируеми алтернативи на пластмасите; Това е валидно не само за пластмасите, а и за всички суровини, материали и енергия която ползвате;

     - Поправяйте вашите продукти от пластмаса, когато се развалят и ги ползвайте отново; Отново това не е валидно само за продуктите от пластмаса, а е принципно правило; В случай за офис техника и нейните консумативи можем да ви помогнем ние - екипът на АРБИКАС - дейността на нашата компания АРБИКАС е професионално сервизиране на офис техника и консумативи;

     - Винаги, когато е възможно, използвайте рециклирани и репроизведени продукти; В случай на офис консумативи - тонери, тонер касети, шпули, модули, имайте в предид произвежданите от АРБИКАС съвместими консумативи BEST IMAGE - това са репроизведени касети от оригинално тяло и висококачествени компоненти;

     - Винаги използвайте контейнерите за разделно сметосъбиране, където има такива;     - Предавайте продуктите за рециклиране, а не ги изхвърляйте директно на боклука; Редица компании предлагат изкупуване и приемат отпадъци за рециклиране. Потърсете във вашия район подобна фирма.

Отделно има редица благотворителни кампании базирани на събиране на рециклируеми продукти - поинтересувайте се.
Една от тях е и “Капачки за бъдеще” - https://www.facebook.com/kapachkizabudeshte

Независимо кой сте, с какво се занимавате, къде живеете, вашето отговорно поведение с грижа към природата неминуемо ще помогне да опазим околната среда.

Зависи от всички нас, хората.Използвана литература:

http://majikphil2.blogspot.com/2018/01/fear-of-plastic-planet.html
https://ornithology.com/plastic-bags-and-birds
https://www.wwf.org.au/news/blogs/how-many-birds-die-from-plastic-pollution#gs.abmopo
https://www.wwf.org.au/news/blogs/the-lifecycle-of-plastics#gs.abn3a4
https://ourworldindata.org/plastic-pollution
https://plasticsrecycling.org/images/pdf/Toolkits/Resin_ID_codes_chart_Moore.jpg
https://ourworldindata.org/uploads/2018/07/Plastics-by-polymer-type-01.png
https://learn.eartheasy.com/articles/plastics-by-the-numbers/
https://orbmedia.org/stories/Invisibles_plastics/text
https://www.remanufacturing.eu/about-remanufacturing.php
https://www.namama.bg/article/kak-da-razpoznaem-nay-vrednite-plastmasi/
http://blog.nus.edu.sg/plasticworld/2016/09/06/x-methods-of-plastic-waste-disposal-and-possible-complications/
https://www.star2.com/living/living-environment/2017/08/29/recyclable-plastics-types/