Разликата между зареждане, презареждане,  рециклиране, реновиране, репроизвеждане, програма „Стриймиране“,  програма „PrintNONStop“, ЕкоРефил и прочие

Каква е разликата между зареждане, презареждане, пълнене, рециклиране, реновиране, репроизвеждане, програма „Стриймиране“, програма „PrintNONStop“, ЕкоРефил и прочие, употребявани при фирмите занимаващи се с презареждане на тонери?

По принцип при повторното използване на консумативи са възможни следните варианти:

1. ЗАРЕЖДАНЕ на старата тонер касета, или наричано още презареждане или рефил.

Състои се от:
- разглобяване на касетата;
- демонтаж на основните компоненти;
- основно почистване и премахване на остатъчния тонер (ако има такъв);
- смазване на механично движещите се компоненти;
- смазване на контактните точки;
- зареждане с тонер;
- монтаж и тестване;

В случая се разчита на това, че капацитетът на всички съставни компоненти позволява допълнителна употреба, без влошаване на качеството. Презареждането е популярно поради ниската себестойност на копие – около 70% по-ниска от цената на новата оригинална касета за съответния модел принтер. Тази ниска цена се постига, защото не се влагат нови части в касетата, които допълнително да оскъпяват.
Несъмнено обаче нищо не е вечно – частите се износват и средностатистически след 2-рото презареждане се налага подмяна на някои от компонентите (според спецификата на работата и натоварването може и още на първото презареждане), тъй като първоначално вложените са се износили и влошават значително копието. Това е и същността на рециклирането:

2. РЕЦИКЛИРАНЕ, или наричано още от някои колеги, реновиране или репроизвеждане на тонер касета.

Състои се от:
-разглобяване на касетата;
-демонтаж на основните компоненти;
-основно почистване и премахване на остатъчния тонер (ако има такъв);
-смазване на механично движещите се компоненти;
-смазване на контактните точки;
-смяна на всички основни компоненти – барабан, ножове, магнитни и/или разпределителни ролки, корони.
-зареждане с тонер;
-монтаж и тестване;

Цената на рециклирането е по-висока от цената за зареждането, поради това че се подменят всички основни компоненти на касетата. За щастие цените на компонентите последните 1-2 години спаднаха драстично, така че разликата между презареждането и рециклирането доста намаля. Примерно, за една от популярните в момента касети на пазара Q2612A, зареждането е около 24 лева без ДДС, в зависимост фирмата, а рециклирането е около 33 лева (24 зареждане + 6,5 барабан + 2,9 нож). В общия случай на пълно рециклиране може да бъдат включени и корона и магнитна ролка + 8,5 лв за двете общо, но те се сменят изключително рядко, тъй като издържат много на брой презареждания. За сравнение цената на новата оригинална касета Q2612A e 109,85 лева без ДДС.

3. Какво представляват програмите „Стриймиране“, програма „PrintNONStop“, ЕкоРефил и подобни?

Състоят се от:
-разглобяване на касетата;
-демонтаж на основните компоненти;
-основно почистване и премахване на остатъчния тонер (ако има такъв);
-смазване на механично движещите се компоненти;
-смазване на контактните точки;
-смяна единствено на компонент, който се налага да се смени.
-зареждане с тонер;
-монтаж и тестване;

Всъщност тези програми дават усреднена цена, все едно 2 пъти презареждате касетата си и на третия цикъл правите рециклиране. Всъщност вие не се занимавате да следите кой компонент кога е сменен, колко може да се очаква още от него, на каква цена е, а плащате една цена малко по-висока от цената на презареждането, като в разликата фирмата предвижда евентуална смяна нещо по касетата ако се наложи.

Пример:
Имате касета HP 1010 – Q2612A - с цени – зареждане 24 лева и ЕкоРефил за 29 лева. Всъщност правейки 3 екорефил-а вие заплащате 15 лева над цената за презареждане от 24 лева. Както посочихме средностатистически 9 лева е оскъпяването ако подменяте нож и барабан на всяко 3-то презареждане, тоест един вид двете услуги са еквивалентни.

Какви са плюсовете от тези програми за Стриймиране, PrintNONstop, ЕкоРефил и подобни:

Клиентът не се занимава да следи, кога какво му е подменяно като компонент;
Клиентът дава една константна цена и печати;
Клиентът получава веднага готова касета по програмата, а не чака да се зареди неговата – пести време;
Пестят се транспортни разходи за носене на касетата – било то от страна на клиента или от страна на фирмата за презареждане на тонери.

Какви са минусите от тези програми за Стриймиране, PrintNONstop, Екорефил и подобни:

Клиентът всеки път получава различна касета;
Клиентът не може да следи как черпи ресурса на компонентите на касетата си (ресурс на барабана, на почистващия нож или друг компонент); Като следствие на горното, Клиентът не може да очаква безпроблемна работа за целия цикъл, макар и фирмата да дойде да отремонтира гаранционно касетата; Ползването на различни касети не може да покаже спецификата на работата на клиента, тоест ако клиентът има специфично изискване и печати специални неща фирмата зареждаща тонерите няма да има информация кои компоненти най-често се износват на конкретния клиент, за да наблегне на тях. Примерно ако клиентът печати само етикети най-вероятно ще има необходимост от смяна на корона при всяко презареждане (примерно), а като получава касета по такава програма, короната на 99% ще е сигурно че няма да е сменена, защото по принцип е много издръжлива при нормална работа.
Сумарно при подобни клиентът заплаща малко по-висока цена средно за 3 касети, отколкото ако си поддържа своята, както посочихме по-горе и си подменя компонентите когато се наложи. Освен предимствата с пестене на време за доставка и константната цена всички други хвалебствия на тези програми са силно преувеличени и подвеждащи.

В крайна сметка е въпрос на избор на клиента какво ще предпочете.

Автор: Стефан Пенчев, за контакти: info@arbikas.com
Забележка: Всички използвани названия, марки са притежание на съответните им собственици и са споменати тук само с описателна цел. Цените могат да се различават при всеки рециклатор и да са различни от описаните, поради динамичността на пазара.