Принципи на печата при лазерните принтери

Принципи на печата при лазерните принтери

Технологията на печат при лазерните принтери се изгражда изцяло върху фоточувствителните свойства на така наречения барабан /drum / на тонер касетата, респ. OPC секцията на дадената машина.


КОНСТРУКЦИЯ НА БАРАБАНА (OPC drum = Optical Photo Conductor)

Конструкция на оптичния барабан

Той е изграден на базата на алуминиева тръба, която е покрита с различни химически вещества, които я превръщат в органичен фотокондуктор. Тази труба е съставена от три подлоя и може да бъде покрита с базисен слой изглаждащ алуминиевото покритие. Следващият слой е генериращия заряд слой и е с дебелина около 1/10 от микрона. Този слой има свойствата на фотодиод и става електрически проводим в една посока при облъчване със светлина /в случая лазерния лъч/. Това позволява разреждането на повърхността на барабана. Последният слой е слоя носител на заряда. Този слой е около 30 микрона и в него е заряда отдаден от PCR (primary charge roller) или короната в зависимост от технологията, която се използва. Количеството заряд което барабана може да носи, респективно напрежението на повърхността на барабана е пропорционален на дебелината на последния слой носител  на заряда.


Фотографски процес

Първоначално барабана минава през WB (wiper blade), или така наречения почистващ нож, чиято повърхност почиства барабана от остатъчния тонер от предишния оборот. След това повърхността на барабана се подготвя от короната (или PCR), наелектризирайки го до около -600V. След това барабана се завърта до мястото където лазерът ще го облъчва. Лазера намалява потенциала на повърхността на барабана до -100 V, на местата където осветява. Местата които лазера не е облъчвал остават с потенциал -600V. След това барабана се завърта отново и достига до т.нар. Mag roller, където полепва тонера. Тонера е отрицателно зареден, но повърхността на барабана е по отрицателна (-600V). Тъй като еднаквите заряди се отблъскват, тонера няма да полепне по тези области, а само по по-положителните участъци осветени от лазера (областите с заряд -100V). Подобен е и принципа за пренасяне на тонера от барабана на листа хартия (листа е по-положителен от повърхността на барабана)


Конструкция на тонер касета

DPI

Големината на точките, които лазерният лъч прави върху барабана е обратно пропорционална на DPI (dots per inch), т.е колкото е по малка точката на лазера върху повърхността на барабана, толкова по-високо е DPI. Например при 84 микрона големина на петното DPI са 300, при 42 DPI са 600, а при 21 микрона DPI са 1200.


ИЗНОСВАНЕ НА БАРАБАНА

Износването на барабана се състои в промяна на електростатичните му свойства - по него не може вече да "полепва" достатъчно количество тонер и съответно изображението е по-бледо. Износването може и да е невидимо за просто око - в тези случаи може да се измери с подходяща апаратура. В други по-фрапантни случаи износването е видимо - толкова е износена повърхността на барабана че е излъскано (свалено) най-горното покритие и барабана променя цвета си.

Износване на оптичния барабан

Износването на барабана се причинява от редица фактори, повечето от които са извън контрола на фирмата рециклираща касетата. Основният фактор отнасящ се до изхабяването на барабана е броя обороти и броя копия които барабана прави повреме на работния си цикъл. За съжаление няма точна зависимост между брой обороти и броя копия направени общо посредсвом дадения барабан. Барабана прави около 9 оборота, когато се печата 1 страница: три оборота за транспорт на листа до барабана, три за самия печат и три оборота за изхвърляне на листа.
Когато обаче работното задание се състои от повече страници, които да се отпечатат наведнъж, се падат по-малък среден брой обороти на барабана на страница. Ако заданието е 100 страници, средно барабана прави по 3,1 оборота на страница, тъй като се губят обороти само при първия и последния лист от заданието. Това е изобразено на следващата таблица.

плътност

общо

копия

задание-1стр.

9 об. на барабана

задание-2стр.

6 об. на барабана

задание-3стр.

5 об. на барабана

задание-5стр.

4,2 об. на барабана

задание-10стр.

3,6 об. на барабана

задание-100стр.

3,1 об. на барабана

1% 15000 135000 90000 75000 63000 54000 45900
5% 6000 54000 36000 30000 25200 21600 18360
20% 1500 13500 9000 7500 6300 5400 4590
50% 600 5400 3600 3000 2520 2160 1836

 Статия от Статик контрол (на английски) за основите на електрографията можете да прочетете ТУК

Статия за принципа на печат при цветните принтери можете да видите ТУК

автор: инж.Стефан Пенчев

Copyright (C) 2000