Представяне на барабаните MK Imaging
На вашето внимание представяме кратка брошура за най-големия независим производител на фотооптични барабани и тонери :

Mitsubishi Kagaku Imaging Corporation