Какво да правя със старите празни тонер касети/ мастилени касети ? А старата офис техника ?
Старите касети и старата офис техника са отпадък, който не може да бъде изхвърлен в уличните контейнери за смет. Не само защото е забранено, а и по чисто човешки екологични съображения. Да не говорим че старите тонер касети са класифицирани като опасен отпадък. Тогава какво да правя със старите празни тонер касети/ мастилени касети ?
А старата офис техника ?


:)
Добър въпрос.
:)

Информация по темата дава НАРЕДБА за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО ), както и Закона за Управление на Отпадъците (ЗОУ).

Принципно старите използвани тонер касети се водят опасен отпадък. Законът за управление на отпадъците (ЗОУ) и Наредбата за ИУЕЕО забранява изхвърлянето на електронни отпадъци на нерегламентирани места.
Според Приложение 10 на Наредбата за ИУЕЕО, касаещо Предварително третиране на ИУЕЕО, компоненти, материали и вещества от него: "Компонентите, материалите и веществата по т. I, с изключение на тези по т. 14, се предават за оползотворяване и/или обезвреждане, което се извършва при спазване изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му". В това число влизат и празните тонер касети.

Нека обаче внесем малко допълнителна информация, която не е засегната никъде.

Тонер касетите биват 2 вида - оригинални и неоригинални (съвместими) празни касети.

На пазара има доста фирми, включително и нашата компания - АРБИКАС, които проявават интерес към изкупуване (фирми склонни да ви заплатят някаква сума в зависимост от моментната нужда от конкретен модел ) на вашите стари ОРИГИНАЛНИ касети. В повечето случаи тези касети се използват за части или за последващо производство на съвместима репроизведена (рециклирана) тонер касета.


Старите ОРИГИНАЛНИ тонер касети са полезна суровина, която може да се използва отново. За целта обаче е необходимо касетите да не са повредени, да са използвани еднократно и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да са ОРИГИНАЛНИ.
Оригиналните тела са изработени от качествена пластмаса и може да се използват отново без абсолютно никакви проблеми.

Цени за изкупуване на празни оригинални тонер касети, които предлага АРБИКАС можете да видите в следния линк, след като изберете производителя и модела на касетата ви: https://arbikas.com/izkupuvane-na-prazni-kaseti

Повечето водещи производители предлагат безплатно вземане на стари празни оригинални, непрезареждани касети директно от вашият офис. Изпращат на посочен от вас адрес подходящ кашон с предварително платена куриерска такса, вие слагате вътре старите си касети, след което заявявате обратното му събиране, отново безплатно. Примерно за HP можете да ползвате тяхната програма HP Planet Partners и да заявите кашон за празни касети за България от следния адрес: https://recycle.ext.hp.com/supplies/index.php?process=order_return_type&country=bg&language=bg


От другата страна обаче стоят НЕОРИГИНАЛНИТЕ (съвместими) касети. И тук проблемът е голям. И то не с касетите изработени от стари оригинални тела (рециклирани/ репроизведени), а по-скоро с новопроизведените съвместими (неоригинални) касети. В по-голямата си част те са китайско производство и са заляли пазара (не само нашия) с абсурдно ниските си цени. Техните тела в повечето случаи са изработени от доста по-нискокачествени пластмаси и компоненти в сравнение с оригиналните касети, които не позволяват презареждане или последващо рециклиране/ репроизводство.
При доста от тях компонентите и частите са хибридни, нестандартни. Или дето казва един наш клиент - "Китайските касети приличат на играчки от Зрънчо"... :) Да не говорим, че доста от китайските касети нарушават и патентни права.

Интерес към изкупуване на старите китайски съвместими касети, както можете да се досетите сами, няма никой. И веднага се сещате какъв голям се оказва проблемът с вече празните касети от този вид.

Да, китайските касети са евтини. Да, понякога работят и добре. Понякога достигат и капацитета си ... но само понякога :)
Разбира се, винаги когато е най-напечено, шансът такава касета да ви предаде е огромен.
В един момент ниската цена ще ви излезне през носа.
А и сега, като си давате сметка, че после ще трябва да инвестирате пари да предадете касетата за оползотворяване и обезвреждане (да, в този случай вие плащате !) нещата променят облика си. Цената за оползотворяване и обезвреждане варира от около 2 - 2.5 лв без ДДС на килограм нагоре, в зависимост от фирмата, в която ги предавате.
То между другото и с тези фирми за оползотворяване и обезвреждане трябва да се внимава. Да не се окаже, че ви вземат парите и ги изхвърлят нейде зад гърба ви... Добре, че има уж някакъв регистър на сертифицираните компании. Търсете по код 160215* - Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, или евентуално по код 080317* - Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества.
АРБИКАС може да ви предложи възможността да ни предадете старите си неоригинални (съвместими) касети срещу заплащане от ваша страна на 2.5 лв без ДДС (3 лв с ДДС) на килограм. Става въпрос за касетите, които не са оригинални и не са рециклирани (репроизведни) от оригинално тяло. Ние ще се погрижим те да бъдат придвижени по законния начин към сертифицирана фирма притежаващи документи за извършване на дейности с този вид отпадъци за по-нататъшно оползотворяване и обезвреждане.

В АРБИКАС можем да ви предложим и възможността да ни предадете вашата ненужна стара офис техника - принтери, копири, факсове, многофункционални устройства и прочие. В зависимост от състоянието й, както и от конкретните модели, при интерес от наша страна можем да ви предложим заплащане по договаряне за някои модели машини, които бихме могли да ползваме за части. Ако машините не представляват интерес за нас, бихте могли да ни предадете старата си техника за скрап срещу заплащане от ваша страна на 1.25 лв без ДДС (1,50 лв с ДДС) на килограм.

Интересното е, че в член 10 от Наредбата за ИУЕЕО е казано : "Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, отговарят за разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното третиране, подготовката за повторна употреба, рециклирането, оползотворяването и обезвреждането на ИУЕЕО, образувано от пуснато от тях на пазара ЕЕО", което преведено на прост език означава, че търговецът/ дистрибуторът, от който сте закупили новата си китайска касета после, след използването й, трябва да я приеме БЕЗПЛАТНО обратно, за да я оползотвори или обезвреди. Масово обаче търговците ОТКАЗВАТ категорично. Нали сме в България... Съответно няма кой да контролира спазването на закона и "пръчката" остава у вас.Нормално би следвало да се отправи запитване по официален начин с писмо, с входящ номер към съответната институция (в случая мисля, че това е Регионалната инспекция по околната среда и водите - РИОСВ), която да даде становище и да издаде предписание на търговеца.
Естествено ще минат месеци докато тромавият държавен апарат отговори, ако въобще отговори. На това разчитат и търговците.

На някои потребители не им се занимава и директно изхвърлят празните касети в кофата за боклук. Забранено, но се случва.
Да, няма реално работещи контролни органи, но помислете за отпадъка - как замърсява, и какъв ефект ще има върху околната среда. Разгледайте статиите ни за световните сметища за излязло от употреба електронно оборудване... или пък статиите със стресиращите и фрапантни екологични факти касаещи изхвърлянето на стари касети.


Тъпо е... не си изхвърляйте празните касети в кофата (уличните контейнери) ! В природата една касета се разгражда между 450 и 1000 години ! Това означава, че всички касети произведени някога и изхвълени на боклука все още стоят някъде захвърлени... Тъпо е да си режем клона на който седим !
Оставете това дали има контролни органи, дали са ви хванали, или дали някой ви е видял да си изхвърляте старите касети на боклука. Природата вижда всичко - и после се връща обратнo на нас. Поне в това отношение да проявим разум.

Това, което можете да направите в бъдеще е да НЕ купувате китайски касети. Закупете репроизведен продукт (рециклирана касета) с гарантирано качество - отново ще спестите средства, но и ще дадете своя принос за опазване на околната среда.

Ние, екипът на АРБИКАС следвайки нашата екологична насоченост предлагаме такива касети от 2004 година под бранда BEST IMAGE, повече за който можете да прочетете тук. Разбира се има и сходни алтернативи на пазара. Не е важно дали ще предпочетете нашия бранд. Важното е да закупите рециклиран/ репроизведен продукт и да спестите на природата малко неволи.