Нелегитимни сайтове

Ежедневно при браузването в интернет попадаме на десетки сайтове, които са нелегитимни и не отговарят на редица закони измежду които
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ (ЗЕТ),
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (ЗЗП),
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ (ЗЕС),
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ЗЗЛД),
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА (ЗЗК),
ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА (ЗАПСП) и др…..

В нашето забързано ежедневие все повече и повече хора избират да правят своите покупки чрез интернет. Това обаче не дава правото на некоректни и недобросъвестни търговци да спекулират и да не спазват закона.
По този начин потребителя, Вие, умишлено бивате вкаран в заблуда. И това си остава изцяло за ваша сметка.Нашият съвет е да избягвате подобни сайтове, още повече да правите поръчки към тях. Съветваме ви да не се притеснявате да подавате сигнали за такива недобросъвестни търговци примерно чрез формата на Комисията за защита на потребителите (КЗП) на този адрес тук


По-долу ще изброим едни от най-често потъпкваните законови разпоредби.

     1.В онлайн магазина липсва информация за:
        a.Наименованието/ името на юридическия или физическия субект през която онлайн търговеца осъществява дейността си (Закон за електронната търговия, чл.4);
        b.Постоянния адрес или седалище и адрес на управление (Закон за електронната търговия, чл.4);
        c.Адреса, на който упражнява дейността си, ако е различен от адреса по предната точка (Закон за електронната търговия, чл.4);
        d.Данни за кореспонденция, включително телефон и адрес на електронна поща, за осъществяване на пряка и навременна връзка с търговеца (Закон за електронната търговия, чл.4);
        e.Данни за вписване в търговски или друг публичен регистър (Закон за електронната търговия, чл.4);
        f.Съответно указание, ако е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност (Закон за електронната търговия, чл.4);
        g.Доставчикът на услуги е длъжен да указва дали цените включват данъци, такси и разноски, които формират крайната цена (Закон за електронната търговия, чл.4);


     2.Липсват общи условия за работа със сайта;
        a.В общите условия трябва подробно да са разписани всички условия и подробности за работа с търговеца, включително информация относно доставката и начина на плащане;
     3.Копират се текстове и се ползват материали от други уеб сайтове, които са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права - лесно е да се ползва на готово и да береш плодове от чужд труд…
     4.Ползват се подвеждащи и/ или непозволени начини на реклама:
        a.Спам / непоискани търговски съобщения - всяко непоискано съобщение трябва да бъде обозначено като такова още с постъпването му в пощата; съществуват механизми за предпазване от спам - тук
        b.Подвеждаща, заблуждаваща и сравнителна реклама базирана на нелоялна конкуренция и в противоречие с добросъвестната търговска практика - чл. 68д, 68е, 68ж от Закона за защита на потребителите; Пример за подвеждаща сравнителна реклама: “Ние сме номер едно”. Номер едно в какво ? За какво ? Номер едно според кой ? Кога е било това ?.... или пък “Най-добрите в бранша”... Кой го казва това ? Някаква оторизирана организация ? Проучване ? Трябва да има достъп сравнителните данни...


     5.Бихме ви посъветвали да:
        a.Да проверявате фирмите в търговския регистър
        b.Правете проверка на whois записа за сайта на търговеца - на кой е регистриран - масово недобросъвестните търговци регистрират сайта през трета страна, така че за потребителя да не е видно кой е фактическия собственик; честа практика е да е даден неправилен собственик, грешен телефон. От whois можете да видите и дали сайта е в България или не, дали търговеца е български или чужд.
        c.Ако онлайн търговец е посочил реален физически адрес на който осъществява дейността ви, то това е плюс.
        d.Ако сайта е https това означава допълнителна сигурност за вас и вашите лични данни, както и едно по-сериозно отношение на търговеца към собствената му дейност
        e.Проверете дали търговеца е регистриран администратор на лични данни и дали сайта му има GDPR секция.
        f.Търсете общи условия… ако сайта е просто една красива обвивка на нещо подвеждащо надали някой ще си е играл да пише общи условия
        g.Четете отзиви на потребители за онлайн търговеца - в различни форуми, социални мрежи…. И все пак имайте предвид, че някои недобросъвестни търговци могат сами да оставят фалшиви положителни отзиви за своята фирма
        h.Разгледайте интернет присъствието на онлайн търговеца - от кога е на пазара, има ли социални профили, дали наистина осъществява тази дейност и прочие…
        i.Огледайте добре сайта на търговеца - ако е 4-5 странички, постно, постно риска е по-висок… още повече и ако някои от страниците не работят.
        j.Имайте в предвид и максимата: “Ако изглежда твърде хубаво, за да е истина, то най-вероятно не е истина.” Ако е секция “За нас” или подобна видите общи приказки от сорта “правим това от 20 години и сме добри защото така” или пък “ние сме амбициозен екип с богат опит и помагаме на всички и правим всичко….”... пресъздавам само идеята … значи нещо не е наред.
        k.В секция за контакт ако има само една форма за връзка, или пък един гол телефон, без име, без фирма… пак буди съмнение...

Не би следвало добросъвестен търговец да крие името на фирмата си и/или своето като физическо лице, адрес, телефон и други начини за контакт… би следвало да се гордее с това което прави и да стои зад дейността си на 100% !

Полезни статии:

Какво да направя, за да си отворя онлайн магазин ?

Законови изисквания за осъществяване на електронна търговия