Качество на тонерите предлагани на българския пазар
Дата на първоначално публикуване 17.12.2008 г.

Качествени ли са различните тонери предлагани на пазара в България?

Основните параметри, по които може да се съди за един тонер са:

1. Плътност на черното при разпечатка

2. Равномерност на растера /градация на сивото, примерно 60% плътност/

3. Фон на разпечатката

4. Пренасяне на изображението по листа

5. Изразходва ли се тонера без да поврежда касетата/машината

6. Количество на тонера / разход на тонера за едно копие / брой копия + количество остатъчен тонер

7. Цена на бутилката / разфасовката


Да ги разгледаме подробно едно по едно:

1. Плътност на черното при разпечатка. Нормално е, когато искате да отпечатите нещо черно, то да излезе черно, а не сиво (черното да бледнее). Добрите тонери успяват да постигнат плътно черно и то на изображения с обширна площ. Това е свързано с особеността при печат на лазерните принтери – доброто наелектризиране на по-голяма площ по барабана е по-трудно. Факт е, че този параметър - плътност зависи и от оптичния барабан, който ползва касетата ви, но до голяма степен зависи и от тонера в нея. Основното е черното да е черно, а не да сивее. Ако това е така то означава, че тонерът полепва добре по листа, има добри електростатични свойства и добра чернота /плътност на черното/.

2. Равномерност на растера /градация на сивото, примерно 60% плътност/. Направете тест – цял лист с правоъгълник обхващащ целия лист. Запълнете правоъгълника със сиво – градация примерно 60%. Принтирайте. Изображението трябва да е еднакво навсякъде – едно и също сиво, без по- бели полета, без по-тъмни полета. По принцип този тест е труден за изпълнение за принтера ви, но така го тестваме при оптимално тежки условия – отново е свързано с особеността при печат на лазерните принтери – наелектризирането на барабана, прехвърляне на изображението върху листа и т.н. Една подробна статия за принципа на печат на лазерните принтери, копири и многофункционални устройства можете да видите тук: Основи на електрографията - статия от Статик контрол, 1999 година. И при този параметър качеството зависи и от оптичният барабан, който ползва касетата ви, а и от други части в машината ви, но до голяма степен зависи и от тонера в нея. Ако изображението е равномерно то тонерът, който ползвате е с равномерна структура и свойства, и е добър.

3. Фон на разпечатката. Говорим за фона по листа, който не участва в изображението и разпечатката – леко сивеене, което понякога не е никак леко, а направо дразнещо. Той е по целият лист и може да се види и с невъоръжено око, но ако искате да го видите в детайли ползвайте лупа. Ако нямате фон на листа това означава, че тонерът който сте си купили е с добри електростатични свойства и е подходящ за вашия принтер/копир.

4. Пренасяне на изображението по листа. Този параметър зависи и може да се дължи и на други компоненти и възли от вашата машина (както и всеки един от другите параметри които разглеждаме), но може да се дължи и на некачествен тонер. Примерно температурата, на която се „изпича “ тонера – фиксира за листа, може да се различава от тази на изпичащата секция на вашата машина. Това означава, че тонерът не е подходящ за вас. Всеки тонер има точно определени химични и физични параметри и съответно е предназначен за конкретни модели машини. Ако някой от тези параметри не отговаря, то този тонер може не само да дава лоша разпечатка, но и да доведе до други повреди по тонер-касетата ви, по барабанния модул (ако е отделно) или на самата машина.

5. Изразходва ли се тонера без да поврежда касетата/машината ? Печатът е свързан с консумирането на тонер от тонер касетата и полепването му и фиксирането му по листа. Този тонер се пренася върху листа посредством електрически заряд и взаимодействие с други части от тонер касетата. Например – разпределителна ролка, разпределителен нож, магнитна ролка, фоточувствителен барабан, почистващ нож и др. Ако тонерът поврежда някоя от тези други части, то касетата няма да функционира правилно, няма да дава добра разпечатка, може да блокира и т.н. Често се случва например тонерът да „задръства“ разпределителния нож на тонер касетата и съответно разпечатката да е бледа, въпреки че консумативът е пълен. Добрият тонер се консумира без да води до повреди или да променя функционалността на останалите части в касетата. Естествено трябва да се отчете и едно нормално износване на компонентите причинено от нормалната работа на касетата.

6. Количество на тонера / разход на тонера за едно копие / брой копия + количество остатъчен тонер. Различните тонери имат различен обем и тежест. Различните тонери имат различна консумация за една и съща разпечатка – например от 0,01 грам до 0,05 грама при различните тонери за една и съща машина и една и съща разпечатка. Водещото за капацитета на една тонер касета е колко копия ще отпечати тя при стандартните 5% запълване на листа. Примерен тест на Canon за 5% натоварване на страницата можете да видите тук: Тестов лист на Canon. Този брой копия се определя от производителя на машината и оригиналните консумативи за нея. Например за машината Hewlett Packard Laserjet 1010 оригиналната касета е за 2000 копия при 5% натоварване на страницата. Тоест тонерът, които ползвате трябва да е достатъчен за тези копия. На пазара за този модел се предлагат тонер бутилки с различни грамажи – от 95 грама до 130 грама, но това не е определящо. Определящото е дали този грамаж ще ви даде 2000 копия пр 5% натоварване. Голямата разфасофка от 130 грама например, не ви гарантира, че ще направи повече копия от 100 грамовата, поради това че грамажа й е повече, при равни други условия. Всичко зависи от коефициента на пренос на тонера (колко от тонера ще се пренесе на листа). От това зависи и количеството остатъчен тонер което ще се трупа във вторичния контейнер (waste bin-a). Ако тонера е неподходящ дори и да е голяма дозата тонер копието може да е бледо поради ниския коефициент на пренос. За сметка на това вторичния тонер ще е много. (Бел.ред, 2017 - През 2004 навлиза нов стандарт ISO/IEC 19752, който дава примерна тестова страница, според която трябва да се оценява капацитета на монохромните консумативи. По късно навлизат такива стандартизирани страници и за цветните разпечатки. Актуални версии на стандартизираните тестови страници можете да видите тук: http://www.iso.org/jtc1/sc28)

7. Цена на бутилката / разфасовката. Не случайно сме сложили цената на последно място. Нека вземем отново примера с HP 1010. Зареждането, което ние предлагаме е на цена от 30 лева без ДДС (бел.ред - цена към датата на първоначално публикуване). На пазара има и други цени за презареждането на тази касета – някои много ниски от порядъка на 12-13 лева без ДДС, както и някои много високи – 45 лева без ДДС.

Но нека говорим за средната и най-разпространена за пазара цена от около 30 лева без ДДС към крайния клиент. Няма да се спирам да коментирам доколко цена от 12-13 лева е разумна. Дали ще си купите тонер бутилка за 2,50 лв без ДДС или за 4,00 лв без ДДС е едно и също, имайки в предвид че зареждането е 30 лева. Всеки би предпочел малко по-скъпия тонер, но с доказани параметри и високо качество, отколкото да рискува машината си заради разлика от 1,5 лева. Естествено тази разлика оказва влияние ако зареждането е на цена от 12 лева. Вижда се ясно че старата максима „По-ниска цена – по- ниско качество“ се доказва отново.

На пазара в България са разпространени тонери на следните компании: Delacamp, Katun, Oasis, Static Control, IPM, Coates, Uninet, AQC, LG, Elfotec, Pelikan, както и някои NO NAME китайски и тайвански тонери. Всъщност това са и водещите световни компании за продажба на тонери и компоненти за рециклиране, като някои от тях не са преки производители, но са се утвърдили като марки с качество.

Нашият опит като фирма занимаваща се с презареждане на тонер касети и мастилници от над 16 години сочи, че качеството на различните компании е различно за различните модели машини, като за някои от компаниите качеството на един и същ тонер, но от различни партиди също се различава. За всеки модел се тестват различни варианти и се подбира оптималното качество. Засега изборът ни за тонери основно е към използването на тонери Static control components, поради постоянно високото качество на продуктите, като винаги се правят тестове и анализ на еквивалентни продукти от други доставчици.

Ето например новият за момента модел на пазара HP P1005/P1505 – в момента се предлагат на пазара тонери на Uninet, AQC, IPM, Static, Oasis, като предполагам че е въпрос на дни до седмици и всички останали производители/ разпространители да предложат и своите варианти за този тонер. Тестовете ни на този етап показват, че при равни други условия /един и същи тестови принтер, една и съща касета, с едни и същи части/ всички тонери са бледи в сравнение с оригиналния. Някои повече, някои по-малко. От всички които не стават, най-добре се представя Static тонерът, но и той е малко по-блед от оригинален тонер. Изводът е, че в момента добър тонер за презареждане на тази касета няма. Има единствено копромисно решение, като оптималният компомисен вариант е тонер Static.

От друга страна трябва да имате в предвид, че всеки гледа да продава тонера, който внася. Всеки дава ниски цени, обещания за добро качество, подвеждащи рекламни клишета „най-качествения тонер“ и прочие. Ние внасяме от няколко от посочените фирми, като сравняваме и с качеството на тонерите, за които не сме директен вносител, съответно предлагаме най-доброто от всички възможности.

В крайна сметка добрият тонер е наистина добър, което се доказва с тестване, и е на добра (малко по-висока) цена.

Ако презареждате личната си тонер касета или тонер касетите на ваши клиенти, вярвам, че малката разлика в цената на различните тонери, която представлява малка процентна част от крайната цена на презареждането няма да ви накара да вземете по некачествения тонер, просто защото сте любител на тръпката, а напротив. Ако просто искате да „напълните“ тонер касетата с „нещо“, с „някакво“ качество на възможно най-ниската цена – то изборът е ваш.

Желая на всички успех !
Автор: Стефан Пенчев, за контакти: info@arbikas.com
Всички права запазени. Забранено е копирането на статията или части от нея без разрешението на автора!