Екологичното въздействие на празните касети

          Ежегодно в световен мащаб се изхвърлят над 400 милиона празни касети за лазерни принтери. Само за САЩ те са около 75 милиона, а във Великобритания - около 65 милиона. Отделно над 1 милиард касети за струйни принтери, в тази цифра само са САЩ те са около 300 милиона.

          Повечето от използваните касети попадат по сметищата, включително и такива за излязло от употреба електронно оборудване (като например Агбогблоши) или биват изгаряни в инсинератори. При изгарянето на пластмасите неминуемо се замърсява въздуха.

За да добиете реална представа за това ежегодно изхвърляно количество нека ви представим фактите по друг начин:
          - Ежедневно се изхвърлят над 1’000’000 (един милион) касети;
          - Това прави над 11 касети в секунда;
          - Ако всички тези касети се поставят една до друга то тяхната обща дължина ще е достатъчна да обиколи земята три пъти !

          На практика над 70% от използваните касети се изхвърлят по световните сметища за електронни отпадъци, където или се изгарят или се разтварят с инвазивни отровни химикали, за да се извлекат някои полезни метали. Тези процеси неминуемо водят до сериозно замърсяване на въздуха, локалния въздух и води.


          Едва около 20 до 30 процента от използваните касети се рециклират или репроизвеждат. Около 97% от материалите, от които е направена тонер касетата могат да бъдат рециклирани. Масовите тонер касети тежат до около 1,4 кг и са съставени от около 40% пластмаса, 40% метал и по-малки количества каучук, хартия, дунапрен и тонер.


          Някои от компонентите в касетата (някои от пластмасите са преработени полимери ) отнемат между 450 и 1000 години за разграждане. Още повече, че от касетите може да протече мастило или тонер, които допълнително да замърсят почвата, водите и въобще природата.
          За съжаление последните години се наблюдава и друга негативна тенденция - ежегодно броя на касетите, които не се предават за рециклиране, презареждане или репроизвеждане нараства 12 %.За създаване на 1 тонер касета са необходими:
          - Около 3,8 - 4,5 литра петрол; При положение че една касета може да бъде рециклирана/ репроизведена 3-4 пъти само от суровината се пестят около 12-16 литра петрол от една касета.
          - Въглеродните емисии за производството на една тонер касета са около 4,8кг CO2 (LCA), като това не включва самия тонер в касетата. За производството на 200 гр. тонер (прах), който е достатъчен за около 5000 копия при 5% при масовите модели касети, коства около 3,2 кг CO2 емисии.

За всеки използвани нови 100,000 касети, в сравнение ако ползваме рециклирани/ репроизведени касети на тяхно място, производителите влагат:
          - над 5 тона повече Алуминии;
          - над 40 тона повече пластмаса;
          - над 200’000 литра повече петрол;
          - над 80% повече енергия в производството;

          Базирано на LCA (Life Cycle Assessment, в превод Оценка на жизнения цикъл/ Екологично въздействие) на тонерите, ние отделяме около 16 тона вредни въглеродни емисии за производството на 1 тон тонер (на прах ) готова продукция.

          Ако изберете да ползвате рециклирани/ репроизведени касети вие ще намалите замърсяването на въздуха, отделянето на вредни газове (включително въглероден двуокис CO2 ) и ще помогнете за намаляване на количеството отпадъци и материали което изхвърля по сметищата (на практика в обкръжаващата ни природа). Когато даден производител използва отново рециклирана касета, той не е необходимо да я произвежда от нови природни суровини. Производствения процес е по-кратък и се отделят по малко въглеродни емисии.
 

         В центъра за рециклиране на Hewlett Packard в Smyrna, щат Tennessee, САЩ, компанията отчита че между 2007 и 2012 година е рециклирала над 50 хиляди тона пластмаса, от които 15 хиляди тона само през 2011 година. От HP вярват че някои от пластмасите подлежат на рециклиране 9 до 10 пъти. Тази рециклирана пластмаса се използва вместо пластмаса, която иначе трябва да се произведе от нови природни ресурси. Повече за екологичната насоченост на HP можете да прочетете в брошурата им Printing supplies designed with the environment in mind.         Между 1990 и 2018 година Canon са събрали и рециклирали повече от 408’000 тона касети в световен мащаб. През същия период Canon са спестили около 601’000 тона въглеродни емисии. За същия период компанията чрез възстановяване, рециклиране, повторно използване на части от използвани касети е намалило консумацията си на нови природни ресурси с 285 хиляди тона.

          Използването на рециклирани/ репроизведени касети води и до спестяване на средства - като цена една рециклирана/ репроизведена касета е на цената на ½ до ⅓ от цената на новопроизведена оригинална касета.

          Накратко, някои от основните причини защо да предпочетете презареждане на вашите касети, да ползвате репроизведени / рециклирани касети:

Това води до намаляване на замърсяването на въздуха и водата произхождащо от изхвърлянето по сметищата, изгарянето или производството на нови касети;

Това води до запазване на естествени суровини като дървесина, вода, петрол и минерали, защото намалява нуждата от използването им;

Това води до пестене на енергия;

Това води до намаляване на вредните въглеродни емисии, влияещи върху глобалната промяна на климата и глобалното затопляне;

Това води до опазване на околната среда за бъдещите поколения.

          Още причини вижте в нашата статия Защо да използвате неоригинални рециклирани (репроизведени) консумативи?

          За това, за бога братя рециклирайте ! :)

          АРБИКАС предлага репроизведени/ рециклирани касети - произведени под наша собствена марка - BEST IMAGE - от празни тела на оригинални използвани касети. Повече за нашите репроизведени касети BEST IMAGE можете да прочетете в статията ни BEST IMAGE - качествената алтернатива на оригиналните консумативи.

          Можем да ви предложим и презареждане на вашите тонер касети и мастилени касети, като последвате съответните линкове.

Ако не знаете какво да правите със старите си ненужни празни тонер касети прочетете статията ни Какво да правя със старите си празни тонер касети/ мастилени касети ?

          Допринасяте ли за намаляването на вредните отпадъци и опазването на околната среда като зареждате вашите тонер касети/ мастилници? Вижте повече в тази статия.

          На вниманието ви предлагаме подробна оценка на екологичното въздействие (Life Cycle Assessment, LCA) което оказва касета C4127X за принтер HP 4000 в зависимост от начините и на използване и рециклиране - http://www.etira.org/wp-content/uploads/2013/07/LCA-Kalmar-Univ.pdf . Разработка на University of Kalmar, Sweden, 2002 год.

          Редица от водещите световни компании имат програми за обратно връщане на вече използваните им касети. Ето някои от тях:
Hewlett Packard/ Samsung - програма HP Planet Partners - http://hp.com/recycle
Canon - Cartridge Recycling Programme - https://www.canon.bg/recycling/
Brother - програма Brother Earth - https://www.brother.co.uk/recycling
Xerox - програма Xerox Green - https://www.xerox.com/about-xerox/recycling/enus.html
Lexmark - Collection and Recycling Programme - https://www.lexmark.com/bg_bg/products/supplies-and-accessories/lexmark-collection-and-recycling-program.htmlИзползвана литература:
http://www.agreenerrefill.com/The-Benefits-of-Recycling
http://www.evolverecycling.com/recycling-facts.aspx
https://www.tonerrecycle.net/stats-and-facts/
https://www.therecyclingfactory.com/facts/
https://sciencing.com/not-recycling-ink-cartridges-affect-earth-21041.html
https://globalwarmingisreal.com/2012/07/12/what-effect-does-ink-cartridge-waste-have-on-the-environment/
http://www.greener-side.co.uk/about/why-recycle-your-toner-cartridges/