Кръгова Икономика

Кръговата икономика е модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум отпадъците. Той носи ползи за околната среда, икономиката и всички нас.

Кръговата икономика е модел, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите. На практика това означава възможно най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка, ремонт и рециклиране на съществуващи материали и продукти.

Когато един продукт достигне края на живота си, материалите, от които той е съставен, продължават да се ползват по друг начин. Това се прави отново и отново и така се намалява до минимум изхвърлянето на отпадъци.

Концепцията за кръгова икономика се изгражда в противовес на традиционния линеен модел, при който се използват суровини, създават се неща от тях, те се консумират и остатъците се изхвърлят. Този модел разчита на големи количества евтини и достъпни материали и източници на енергия.

Част от традиционния модел е и вграждането на дефекти в уредите, за да спрат те да работят на определена дата или след определен брой цикли и потребителите да бъдат принудени да си купят нови (вижте статията ни Планирано овехтяване) .Търсенето на суровини и енергийни ресурси расте, но много от тях са ограничени по количество. Често те не достигат в рамките на ЕС и европейските страни стават зависими от внос от други държави.

Не трябва да се подценява и ефектът върху околната среда - добивът и потреблението на суровини увеличава консумацията на енергия и емисиите на парникови газове. По-разумното използване на суровини може да помогне в борбата срещу промените в климата.


Европейската комисия представи през март 2020 г. нов план за насърчаване на кръговата икономика, който включва предложения за устойчиво проектиране на продукти, намаляване на отпадъците и разширяване на правата на потребителите, включително с право на поправка на стоките. Специално внимание се обръща на сектори, които използват много ресурси, като електрониката и комуникациите, производството на пластмаса, текстил и строителството.

Проучване Евробарометър показва, че голямото мнозинство от потребителите биха предпочели да ремонтират цифровите си уреди вместо да закупуват нови, но в крайна сметка са принудени да се откажат или да заменят старите, поради недостиг на услуги за поправка или висока цена.

В някои случаи продуктите са проектирани така, че след известно време да престанат да работят (т.нар. планирано остаряване, отново препратка към статията ни Планирано овехтяване). Често частите на такива уреди не могат лесно да бъдат разглобени и заменени. В други случаи резервни части изобщо не се предлагат. По този начин производителите принуждават потребителите да купят нов продукт от тях.

Електронните отпадъци са най-бързо растящият източник на отпадъци в ЕС. През 2017 г. са били събрани над 3,5 млн. тона, но само 40% са били рециклирани. Вижте информация и графики за фактите относно електрическите и електронните отпадъци. Разгледайте и нашата статия Агбогблоши - най-голямото световно сметище за електронни отпадъци.

Поправката на електронни устройства би намалила нуждата от ресурси за производството им, включително от редки суровини, с които ЕС не разполага.

В допълнение към мобилните телефони, лаптопи и таблети, Европейската Комисия (ЕК) с право определи принтерите като особено боклукогенериращ продукт и се ангажира да се справи с тях чрез специален регулаторен инструмент. Принтерите, копирните машини, плотерите, компютрите, лаптопите, мониторите и всякакъв друг тип офис техника, представляват съществена част от електронните устройства, които са както вече споменахме, най-бързо растящият източник на отпадъци в ЕС и в световен мащаб.

Принтерите са един от най-емблематичните примери за преждевременно остаряване (айде пак статията ни Планирано овехтяване :) ) и едни от най-трудно ремонтируемите продукти, ако изобщо подлежат на ремонт, поради липса на резервни части. Според данни на Open Repair Alliance, само 37% от принтерите се ремонтират, докато над 33% се считат за "край на живота" (не подлежат на поддръжка). Анализът на принтерите, които се използват днес, показва, че над 80% от тях са били използвани за по-малко от 3 години и само около 4% са били в употреба от 5 години или повече.


От 1-ви януари 2021 година във Франция е въведен индекс на ремонтопригодност (repairability index) за 5 категории електронни устройства - Смартфони, Лаптопи, Телевизори, Перални машини, Косачки за трева. Индексът оценява 5 критерия: Документация, Демонтаж, Наличност на резервни части, Цена на резервни части, Специфични за продукта аспекти. Производителят изчислява индекса, като въвежда всички параметри в електронна таблица, предоставена от Министерството на околната среда, която включва различните категории и възможни отговори. Продавачите са длъжни да показват индекса близо до мястото на продажба и трябва да поискат от производителя индекс, за да го предоставят на потребителя. Производителят е длъжен да предостави индекса на всеки, който го поиска. Допълнителна информация по темата можете да получите ТУК.

Междувременно касетите за принтери са основен източник на неконтролирано разпространение на електронни отпадъци в ЕС. Над 100 000 тона електронни отпадъци се създават всяка година в ЕС поради ограничена повторна употреба и повторно производство (репроизводство, рециклиране) на касети, предполага анализ на данните от доклад за Европейската комисия през 2019 г.

Консумативите, така наречените касети - тонер касети и мастилени касети, са огромен проблем. Запознайте се със статията ни за някои фрапиращи екологични факта. В основната си част касетите се състоят от различни видове пластмаси (над 49%, PS, PPE, PET, PC, PE, ABS, POM), желязо (над 40%), алуминии (над 3,5%), мед, и други компоненти.

Следвайки принципите на кръговата икономика, най-разумно е касетите да бъдат презареждани (рефил, зареждане, refilling) или подложени на репроизводство (remanufacturing).

Зареждането на тонер касетата се състои от:
- разглобяване на касетата;
- демонтаж на основните компоненти;
- основно почистване и премахване на остатъчния тонер (ако има такъв);
- смазване на механично движещите се компоненти;
- смазване на контактните точки;
- зареждане с тонер;
- монтаж и тестване;


Обърнете внимание, че при зареждането няма смяна на части по касетата. Разчита се на остатъчния капацитет на компонентите. В зависимост от касетата, в доста от случаите компоненитите позволяват поне още един цикъл на ползване без смяна на допълнителни части. В други случаи още на първия цикъл е необходима подмяна на някоя част, но само на отделна част, която част в последствие издържа без подмяна още няколко цикъла. Други части се подменят веднъж на 3-4 цикъла. Други и по-рядко. Всичко зависи от модела касета и вида част. В общия случай, ако самото тяло на касетата е оригинално (което означава качествено), стига да се подменят когато се наложи необходимите компоненти, една касета може да се ползва десетки пъти. В АРБИКАС имаме случаи на над 35 цикъла на касета. Разчита се на потребителя: щом забележи влошаване на копието да предостави касетата за диагностика, където се установява нуждата от смяна на допълнителен компонент. Евтините китайски тела най-често са изработени от доста по-ниско качество материали, в сравнение с оригиналните, с по-ниска плътност и дебелина на материала са, и дори още преди да е изтекъл първия им цикъл на употреба, се случва да има изкривяване на корпусите на касетите. Това разбира се не позволява по-нататъчно презареждане.

Рециклирането, или наричано още реновиране, репроизвеждане на тонер касета се състои от:
-разглобяване на касетата;
-демонтаж на основните компоненти;
-основно почистване и премахване на остатъчния тонер (ако има такъв);
-смазване на механично движещите се компоненти;
-смазване на контактните точки;
-смяна на всички основни компоненти – барабан, ножове, магнитни и/или разпределителни ролки, корони;
-зареждане с тонер;
-монтаж и тестване;


Както виждате, при реновирането (репроизводството) имаме подмяна на основните компоненти на кастета. Така на потребителя може да се гарантира, че касетата ще издържи без допълнителни интервенции (смяна на допълнителни части) целия си цикъл. Подмяната на основните части е по-скъпа от зареждането, именно поради стойността на тези вложени части.

Като последна възможност за оползотворяване на суровините, от които са съставени касетите, е тяхното разглобяване на основни компоненти и ползването на основните материали от които са съставени - метал, пластмаса, мед, алуминии за производството на други продукти. Разбира се, рециклирането на основните суровини е по-ниско ефективно и се изисква вкарването на повече усилия и средства, отколкото ако касетите се зареждат или репроизвеждат, запазвайки основната си функция. Така че, за предпочитане са зареждане или репроизводство. И вече като краен вариант, вместо да се изхвърлят касетите в боклука, е да се рециклират основните суровини, от които са съставени и те да се ползват в производството и направата на други продукти. И трите варианта отговарят на принципа на кръговата икономика, като за предпочитане са първите два като по-ефективни.


Принтерните касети се разглеждат като продукт за еднократна употреба от производителите на оригинално оборудване (така начечените OEM призводители) на принтери и касети (cartridges). Но те не са. Всъщност повечето от днешните касети за принтер попадат в обхвата на директивата WEEE-2 на ЕК. Когато се разглежда използването на суровини, ремонтът и повторното производство са най-предпочитаните алтернативи на депонирането и/или рециклирането за основни суровини, тъй като геометричната форма на продукта се запазва и свързаната с него икономическа стойност се запазва. В момента само в Европа съществуват около 30 000 работни места, пряко свързани с ремонта, зареждането и репроизводството на касети за принтери. За съжаление, OEM производителите на принтери и касети имат тесен поглед, когато става въпрос за опазване на околната среда. Те вярват, че извличането на основните суровини, от които са съставени касетите, преди да се озоват на депото за смет, и тяхното използване, е достатъчно добро. Но йерархията на отпадъците очевидно предпочита повторното използване на целия продукт, пред простото рециклиране на основните суровини, от които е изграден.

Принципно на запад от България, в "белите страни", са намерили решение за ненужните стари тонер касети и мастилници, които не подлежат на репроизводство. Има създадени сериозни съоръжения за тяхното шредиране и извличане на суровините от тях. Подробна информация за това можете да намерите в статията ни Рециклиране на отпадъци от стари тонер касети. За съжаление обаче, у нас в България почти всичко що е свързано с рециклиране и вторични суровини е опорочено, информация за което и нашата гледна точка сме ви дали в статията ни "Смешно" рециклиране и предаване на вторични суровини.


Напоследък наболява проблемът с така наречените съвместими китайски касети. За съжаление и те следват приниципа на линейната икономика - използват се суровини за създаване на нов продукт, след като се използва, се изхвърля. В момента няма да се спирам на съмнителното им качество, който въпрос сме засегнали в статията 5 причини да не си купя китайска съвместима касета /китайски ментак/ и нагледно сме показали тук.


Снимката по-горе е от 25 Май 2021, когато активисти на дружеството Right to Repair (Право на поправка), натрупаха излезли от употреба принтери пред Европейската комисия в Брюксел, изразявайки своя протест и желанието си да получат правото си на поправка. Ето какво казват:

"Борим се да премахнем бариерите за ремонт на нашите продукти, така че да могат да продължат да се ползват по-дълго.
Защо?
Проблемът е прост. Продуктите, които използваме всеки ден, стават все по-трудни за ремонт. Електронните отпадъци са един от най-бързо развиващите се потоци отпадъци в света, като производителите на телефони и лаптопи правят продуктите си по-трудни за поправяне. И това не са само цифрови устройства – количеството домакински уреди, които се повреждат в рамките на 5 години след покупката им, също нараства рязко."


Повече за сдружението и кампанията можете да прочетете ТУК.

Ремонта и поправката на Вашия принтер или друг вид офис техника, съответства на принципите на кръговата икономика, и е друг от начините, по който можете да помогнете на природата и да бъдете съпричастни с опазването на околната среда.

Ние, екипът на АРБИКАС приемаме сериозно въпроса за електронните отпадъци. Има няколко начина, по които даваме своя принос, а именно: предлагаме презареждане на Вашите празни касети (лазерни и мастилоструйни), предлагаме рециклирани (репроизведени) тонер касети, ремонтираме Вашите повредени принтери и офис техника, даряваме работещо, но остаряло оборудване на хора и благотворителни организации. Голяма част от повредената офис техника ползваме за резервни части, за да вдъхнем нов живот на други повредени устройства. Едва като последна стъпка, предоставяме по легален начин, вече използваните ненужни отпадъци на сертифицирани рециклиращи компании, които използват от тях основните им съставни суровини - пластмаса, метал, мед, алуминии и др. Ние вярваме, че всеки отремонтиран принтер, е едно голямо количество токсичен материал, който не попада в околната среда. Когато оборудването е остаряло за бизнес и промишлени цели, може да се ползва още много, в среда, където натоварването не е толкова високо.

Така че искаме да апелираме към Вас:
- зареждайте касетите си, ползвайте репроизведени (рециклирани), както тонер касети, така и мастилени касети;
- ремонтирайте старата си техника, не я отписвайте директно; отварям голяма скоба - понякога новата техника ви излиза твърде скъпо - вижте защо.
- НЕ ползвайте нови съвместими Китайски касети;

В нашия сервиз АРБИКАС зареждаме касети и ремонтираме техника от 1992 година. Произвеждаме и рециклирани тонер касети BEST IMAGE. Ремонтът на принтери, копири, многофункционални принтери, плотери е в кръвта ни. Имаме богат опит, разполагаме със специализирана техника, инструменти и квалифицирани техници и сервизни инженери.

Техникът е онзи човек, който прави нещата да работят. Понякога успява бързо, понякога бавно. Понякога в трудна обстановка и при лоши условия. Той е човекът който разбира защо и как нещата се случват. Вре се на трудни места, прави странни за Вас неща, често оцапан... Обича да застане пред технологията и със своята сръчност и умения да я накара да заработи. Това е нещото което го води - да види как техниката оживява...


Повече за услугите, които предлагаме, можете да видите тук.

Ако желаете да се запознаете с още полезна информация, за това как увреждаме нашата природа, и как можем да предотвратим това, се запознайте с леко ироничната ни статия Що ли пък да пазим природата ?

Надяваме се с тази статия да сме успели да ви накараме да ни последвате в отговорното отношение към природата и "кръговото" мислене.

Използвани материали и литература:
1. https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/good-practices/re-use-recycling-laser-printer-cartridges
2. https://www.urt-recycling.com/eigene_dateien/aktuell/2016/februar/rt2016_urt_umwelt.pdf
3. https://www.delacamp.com/circular-economy/
4. https://www.delacamp.com/wp-content/uploads/2018/07/Delacamp_Reman_Circular_Economy_pictures_July2018V01.pdf
5. https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20151201STO05603/krghovata-ikonomika-kakvo-predstavliava-tia-i-zashcho-e-vazhna
6. https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/namaliavane-na-otpadtsite/20220331STO26410/zashcho-parlamentt-nastoiava-za-pravoto-na-popravka
7. https://www.therecycler.com/posts/repairability-more-than-a-label/
8. https://youtu.be/e2Ffs5gMk4g