Корекция на цените за транспортни услуги от АРБИКАС

Корекция на цените за транспортни услуги извършвани от АРБИКАС със собствен транспорт.

Уважаеми Партньори, Клиенти, Приятели,

Винаги в основата на нашата фирмена политика и разбирания е стояло вярването, че трябва да пазим околната среда и природата. Да консумираме по-малко нови природни ресурси, а да използваме многократно вече предоставените ни ресурси - възможно най-дълго, доколкото е възможно.

Това е залегнало и в основните ни дейности:
- ежедневните ремонти на техника, които извършват нашите сервизни техници и инженери, вдъхват нов живот и връщат за употреба хиляди машини - принтери, копири, многофункционални устройства, плотери и други.
- зареждането на тонер касети и мастилници, което извършваме вече близо 30 години, е спестило десетки тонове нови природни ресурси за производство на нови касети, а същевременно е предотвартило изхвърлянето на аналогично количество отпадъци (скрап, боклук, e-waste) от стари използвани касети.
С цел да поощрим клиентите да ползват различни стоки и услуги щадящи природата,

Read more »