Разликата между зареждане, презареждане,  рециклиране, реновиране, репроизвеждане, програма „Стриймиране“,  програма „PrintNONStop“, ЕкоРефил и прочие

Каква е разликата между зареждане, презареждане, пълнене, рециклиране, реновиране, репроизвеждане, програма „Стриймиране“, програма „PrintNONStop“, ЕкоРефил и прочие, употребявани при фирмите занимаващи се с презареждане на тонери?

По принцип при повторното използване на консумативи са възможни следните варианти:

1. ЗАРЕЖДАНЕ на старата тонер касета, или наричано още презареждане или рефил.

Състои се от:
Read more »